Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2020-2021


 

ΝΕΟ

Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19)

 ΝΕΟ

Επικοινωνία

Top