Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-21

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2020-2021

 

ΝΕΟ

Οδηγίες αναφορικά με τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19)

 ΝΕΟ

Επικοινωνία

Top