Χρήσιμα

Kριτήρια για τη συνάφεια των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων των Eκπ/κών και του Ειδικού Eκπ/κού Προσωπικού στην Eιδική Aγωγή και Eκπ/ση

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον υπ' αρίθμ. 4589/2019 (Αρ. ΦΕΚ13', Τεύχος Α') νόμο, άρθρο 65, παρ. 1 β' συγκροτείται ειδική επιστημονική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και έναν (1) εκπρόσωπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με σκοπό:

αα) τον καθορισμό των κριτηρίων συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας,

ββ) τη διαπίστωση της συνάφειας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Μ.Π.Σ.) της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ανωτέρω αντικείμενα και

γγ) τη διαπίστωση της συνάφειας των διδακτορικών τίτλων σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ίδια αντικείμενα. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής μεταξύ των μελών της, καθώς και ο γραμματέας, ο οποίος είναι υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η ίδια Γενική Διεύθυνση αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη της επιτροπής. Για τα θέματα των υποπεριπτώσεων αα ́ και ββ ́ της παρούσας περίπτωσης εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής.

Σύμφωνα με το άρ. 67 εδ. δ' του ως άνω νόμου, καταργείται η παρούσα ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την εξέταση της συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας όπως είχε ανασυγκροτηθεί με την υπ΄ αρίθμ. 62103/Δ3/2-5-2018 απόφαση της κ. Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αναφορικά με τη μεταβατική περίοδο, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Α'/Βάθμιας και Β'/Βάθμιας Εκπαίδευσης και τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για περισσότερες πληροφορίες

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων ή εγγράφων προς γνωμοδότηση ή ενημέρωση του Ι.Ε.Π

Tο Ι.Ε.Π., ως επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το ΥΠ.Π.Ε.Θ.  στα θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως αντίστοιχα, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. (3) του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επειδή κατά καιρούς το Ι.Ε.Π. είναι αποδέκτης, απευθείας, αιτημάτων, εγγράφων, προτάσεων, παρατηρήσεων ή υποδείξεων από  εποπτευόμενους φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., υπηρεσίες εκπαίδευσης, πνευματικά ιδρύματα της χώρας, επιστημονικούς ή συνδικαλιστικούς φορείς ή, εν τέλει από μεμονωμένους πολίτες, προς αποφυγή καταστρατήγησης της ανωτέρω διάταξης θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα αιτήματα ή τα έγγραφά τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., από όπου και θα διαβιβάζονται στο Ι.Ε.Π. προς γνωμοδότηση.

Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται της προαναφερόμενης διαδικασίας έγγραφα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο θέματα του Ι.Ε.Π., όπως π.χ. η χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών, βεβαιώσεων  κ.λ.π.

Οδηγίες για τη διεξαγωγή έρευνας

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13/τ.Α'/29-1-2019), ορίζεται ότι "Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. ασκεί, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες: α) Γνωμοδοτεί ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή εισηγείται αυτεπαγγέλτως προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για θέματα σχετικά με: [...] «ηη) τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες ή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).
Για έρευνα που διεξάγεται από μέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι. δεν απαιτείται η εισήγηση ή η γνώμη του Ι.Ε.Π. εφόσον το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, εφόσον πρόκειται για Παιδαγωγικό Τμήμα.

Πλατφόρμα καταχώρησης Διεθνών Οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσειων Registration Platform for International Organisations and Non-Governmental Organizations

Εκπαίδευση προσφύγων: Πλατφόρμα καταχώρησης εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιούν Διεθνείς Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλοι φορείς 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) αναλαμβάνει να ελέγξει το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης προσφύγων από Διεθνείς Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε το ωράριο και το περιεχόμενο των δράσεών τους να μη συμπίπτει και να μην είναι ανταγωνιστικό με αυτό των δράσεων του ΥΠΠΕΘ.  

Για την όσο το δυνατόν πιο άμεση διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης για εκπαιδευτική υποστήριξη των προσφύγων, θα γίνονται δεκτά αιτήματα που υποβάλλονται απευθείας στο ΙΕΠ. Η πλατφόρμα καταχώρησης και υποβολής των σχετικών εντύπων για δράσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης προσφύγων είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του ΙΕΠ (iep.edu.gr)

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας σχετικού αιτήματος το ΙΕΠ θα μπορεί να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους φορείς συμπληρωματικά στοιχεία, διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις. Οι φορείς που θα λάβουν έγκριση θα κληθούν να αποστείλουν στο ΙΕΠ συνοπτική έκθεση (report) των αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση των δράσεών τους.

Για την είσοδο στην πλατφόρμα πατήστε εδώ


Refugee Education: Registration Platform for International Organisations and Non-Governmental Organizations

International Organisations and Non-Governmental Organizations who wish to operate in the field of refugee education in hours and days which do not overlap with the timetable of the Ministry for the nurseries and the reception classes.

In order to provide any kind of educational activities that address refugees you will need to apply for accreditation provided by the Institute of Educational Policy (IEP). After applying you may receive requests for additional information, clarifications and possible changes. By applying you accept to submit reports upon IEP requests as long as accreditation has been provided. 

Please register and apply via IEP-Refugee Education Platform: Press here

Προδιαγραφές Αξιολόγησης Αιτημάτων Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Δραστηριοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού

Προδιαγραφές Αξιολόγησης Αιτημάτων Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Δραστηριοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού (pdf)

Προδιαγραφές Αξιολόγησης Αιτημάτων Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Δραστηριοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού (doc)

(ενημέρωση 26-03-2018)

Tο Ι.Ε.Π., ως επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το ΥΠ.Π.Ε.Θ.  στα θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως αντίστοιχα, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. (3) του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ι.Ε.Π. δεν είναι αποδέκτης, απευθείας, αιτημάτων, εγγράφων, προτάσεων, παρατηρήσεων ή υποδείξεων από  εποπτευόμενους φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., υπηρεσίες εκπαίδευσης, πνευματικά ιδρύματα της χώρας, επιστημονικούς ή συνδικαλιστικούς φορείς ή από μεμονωμένους πολίτες. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα αιτήματα ή τα έγγραφά τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., από όπου και διαβιβάζονται στο Ι.Ε.Π. προς γνωμοδότηση, εκτός αν από το Ι.Ε.Π. έχει εκδοθεί διαφορετική σχετική ανακοίνωση που αφορά εκπαιδευτικό υλικό για συγκεκριμένες δράσεις.  

Από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαβιβάζονται στο Ι.Ε.Π. αιτήματα προς γνωμοδότηση, ενδιαφερομένων (φορέων, οργανισμών, υπηρεσιών, ΜΚΟ, ΑΕΙ, επιστημονικών ενώσεων, δήμων, υπουργείων, νοσοκομείων, μουσείων, κ.λπ.) που επιθυμούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθητικούς διαγωνισμούς ή προτείνουν προς χρήση συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο κείμενο που ακολουθεί καταγράφονται οι προϋποθέσεις καθώς και τα κριτήρια εξέτασης των υποβαλλόμενων στο Ι.Ε.Π. αιτημάτων προς γνωμοδότηση που αφορούν προτάσεις για την υλοποίηση  εκπαιδευτικών προγραμμάτων- δραστηριοτήτων και τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού, όπως αυτά  προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις αρχές και την αποστολή του Ι.Ε.Π.

Προδιαγραφές γνωμοδότησης επί αιτημάτων διεξαγωγής προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης, προαγωγής και αγωγής υγείας από Υγειονομ. Περιφέρειες και άλλους φορείς

Σε σχέση με αιτήματα που διαβιβάζονται στο  Ι.Ε.Π. και αφορούν τη διεξαγωγή  προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης, προαγωγής και αγωγής υγείας από Υγειονομικές Περιφέρειες και άλλους φορείς σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ισχύουν τα κάτωθι:

Λήψη αρχείου

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top