Η Μονάδα Επιστημονικής Εργασίας «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Φιλολογία» συστάθηκε και λειτουργεί ως μονάδα του Β΄ Κύκλου από τον Ιούνιο 2016, μετά τη με αρ. 19/02-06-2016 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ.

Η Μονάδα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας γνωμοδοτεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για όλα τα ζητήματα που αφορούν:

  1. στη Γλωσσική εκπαίδευση (διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας και νέας, και διδασκαλία/εκμάθηση ξένων γλωσσών) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, και
  2. στα μαθήματα της Αρχαίας και Νέας Ελληνικής Γραμματείας, στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα παραπάνω:

1) Εισηγείται για τα ωρολόγια προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών, την ύλη των μαθημάτων, τα διδακτικά εγχειρίδια και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό.
2) Γνωμοδοτεί σχετικά με την υλοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαγωνισμών σε δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχετικά με κοινοβουλευτικά ερωτήματα.
3) Διεξάγει έρευνες, συντάσσει μελέτες ή συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα.
4) Διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια και επιμορφωτικές δράσεις.
5) Συνεργάζεται και συμπράττει με ομάδες εκπαιδευτικών και φορείς της εκπαίδευσης εντός και εκτός Ελλάδας.Παράλληλα, στο πλαίσιο της Μονάδας λειτουργεί η Υπομονάδα των Ξένων Γλωσσών (πρ. αποφ. Δ.Σ. 5/02-02-2017), η οποία εξειδικεύει τις παραπάνω δράσεις στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Τα προσωπικό της Μονάδας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 Ονοματεπώνυμο
Βεκρής Ελευθέριος (Συντονιστής) CV icon
Αφεντουλίδου Άννα
Βρούτση Ιουλιανή
Γεωργιάδου Άννα
Καρύγιαννη Ουρανία
Καφρίτσα Ευθυμία
Λιάκου Ελένη
Νικάκης Βασίλης
Παπαδοπούλου Ελένη
Παυλίδου Αναστασία
Τρούκη Παρασκευή
Τσιαούση Δήμητρα
Ειδικότητα
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
 ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70  
Δασκάλα
ΠΕ
Ανθρωπιστικών Επιστημών
ΠΕ02
Φιλόλογος
Ιδιότητα
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Προσωπικό ΙΕΠ
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-410
213-1335-411
213-1335-412
213-1335-308
213-1335-404
213-1335-100
213-1335-412
213-1335-148
213-1335-202
213-1335-146
213-1335-569
213-1335-166
Email
evekris
[at]iep.edu.gr
afentoulidou
[at]iep.edu.gr
ivroutsi
[at]iep.edu.gr
ageorgiadou
[at]iep.edu.gr
oukarigianni
[at]iep.edu.gr
ekafritsa
[at]iep.edu.gr
eliakou
[at]iep.edu.gr
vnikakis
[at]iep.edu.gr
epapadopoulou
[at]iep.edu.gr
apavlidou
[at]iep.edu.gr
etrouki
[at]iep.edu.gr
dtsiaousi
[at]iep.edu.gr

 

Τα μέλη της Υπομονάδας Ξένων Γλωσσών είναι:

 

Ονοματεπώνυμο
Παπαδημητρίου Ευαγγελία (Συντονίστρια)
Δραγάτση Βασιλική
Θωμοπούλου Μάρθα
Ιωαννίδου Μαρία - Ελένη
Κάντα Βασιλική
Κυριακίδη Ειρήνη
Μπάρτζη Θεοδώρα
Νίκα Μαρία
Πανταζίδου Μερόπη
Πανταλέων Μαρία
Παπαστράτου Πηνελόπη
Σημαιοφορίδου Κυριακή
Σπανάκη Άννα
Τριανταφυλλίδου Μαρία
Χαριτωνίδου Ανδρονίκη
Χατζηηλίου Αγγελική
Χρουσαλά Ρεββέκα
Ειδικότητα
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
 ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-405
213-1335-143
213-1335-126
213-1335-405
213-1335-157
213-1335-144
213-1335-163
213-1335-406
213-1335-206
213-1335-164
213-1335-308
213-1335-127
213-1335-201
213-1335-121
213-1335-406
213-1335-307
213-1335-204
Email
epapadimitriou
[at]iep.edu.gr
vdragatsi
[at]iep.edu.gr
mthomopoulou
[at]iep.edu.gr
mioannidou
[at]iep.edu.gr
vkanta
[at]iep.edu.gr
ekyriakidi
[at]iep.edu.gr
thbartzi
[at]iep.edu.gr
marnika
[at]iep.edu.gr
mpantazidou
[at]iep.edu.gr
mpantaleon
[at]iep.edu.gr
pinelopipap
[at]iep.edu.gr
ksimaioforidou
[at]iep.edu.gr
aspan
[at]iep.edu.gr
mtriantafillidou
[at]iep.edu.gr
aharitonidou
[at]iep.edu.gr
achatziiliou
[at]iep.edu.gr
rchrousala
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top