Η Επιστημονική Μονάδα «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Φιλολογία» ανήκει στις Μονάδες Επιστημονικών Αντικειμένων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ κύκλου (ν. 3966/2011, άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε στο ν. 4547/12-6-2018, άρθρο 61).

Η Μονάδα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας γνωμοδοτεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για όλα τα ζητήματα που αφορούν:

  1. στη Γλωσσική εκπαίδευση (διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας και νέας, και διδασκαλία/εκμάθηση ξένων γλωσσών) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση,
  2. στα μαθήματα της Αρχαίας και Νέας Ελληνικής Γραμματείας, στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
  3. στο μάθημα της Φιλοσοφίας και στο μάθημα των Λατινικών Λυκείου.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα παραπάνω:

  1. Εισηγείται για τα ωρολόγια προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών, την ύλη των μαθημάτων, τα διδακτικά εγχειρίδια και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό.
  2. Γνωμοδοτεί σχετικά με την υλοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαγωνισμών σε δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχετικά με κοινοβουλευτικά ερωτήματα.
  3. Διεξάγει έρευνες, συντάσσει μελέτες ή συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα.
  4. Διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια και επιμορφωτικές δράσεις.
  5. Συνεργάζεται και συμπράττει με ομάδες εκπαιδευτικών και φορείς της εκπαίδευσης εντός και εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της Μονάδας λειτουργεί η Υπομονάδα των Ξένων Γλωσσών (πρ. αποφ. Δ.Σ. 5/02-02-2017), η οποία εξειδικεύει τις παραπάνω δράσεις στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Τα προσωπικό της Μονάδας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Βεκρής Ελευθέριος
(Συντονιστής)CV icon
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335309evekris[at]iep.edu.gr
Αστέρη Θεοδώρα CV icon
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335551thasteri[at]iep.edu.gr
Αφεντουλίδου Άννα
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335306afentoulidou[at]iep.edu.gr
Γεωργιάδου Άννα
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335170ageorgiadou[at]iep.edu.gr
Καρναβάς Κωνσταντίνος
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335304kkarnavas[at]iep.edu.gr
Καρύγιαννη Ουρανία
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335204oukarigianni[at]iep.edu.gr
Καφρίτσα Ευθυμία CV icon
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335306ekafritsa[at]iep.edu.gr
Λιάκου Ελένη
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335305eliakou[at]iep.edu.gr
Μανιού Ειρήνη
ΠΕ60
(Νηπιαγωγοί)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335309emaniou[at]iep.edu.gr
Νικάκης Βασίλειος
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335148vnikakis[at]iep.edu.gr
Παπαδοπούλου Ελένη CV icon
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335567epapadopoulou[at]iep.edu.gr
Παυλίδου Αναστασία CV icon
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335146apavlidou[at]iep.edu.gr
Τρούκη Παρασκευή
ΠΕ
(Ανθρωπιστικών Επιστημών)
Προσωπικό ΙΕΠ2131335402etrouki[at]iep.edu.gr
Τσιαούση Δήμητρα
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335166dtsiaousi[at]iep.edu.gr

 

Τα μέλη της Υπομονάδας Ξένων Γλωσσών είναι:

 

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Παπαδημητρίου Ευαγγελία
(Συντονίστρια)CV icon
ΠΕ07
(Γερμανικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335558epapadimitriou[at]iep.edu.gr
Βακαλοπούλου Κλειώ
ΠΕ07
(Γερμανικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335218kvakalopoulou[at]iep.edu.gr
Δραγάτση Βασιλική
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335147vdragatsi[at]iep.edu.gr
Θωμοπούλου Μάρθα
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335126mthomopoulou[at]iep.edu.gr
Ιωαννίδου Μαρία-Ελένη
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335311mioannidou[at]iep.edu.gr
Κάντα Βασιλική
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335157vkanta[at]iep.edu.gr
Κυριακίδη Ειρήνη
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335168ekyriakidi[at]iep.edu.gr
Μανίκας Γεώργιος
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335561gmanikas[at]iep.edu.gr
Μπάρτζη Θεοδώρα CV icon
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335220thbartzi[at]iep.edu.gr
Νίκα Μαρία CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335558marnika[at]iep.edu.gr
Πανάγου Μελίνα
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335404mpanagou[at]iep.edu.gr
Πανταζίδου Μερόπη
ΠΕ07
(Γερμανικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335206mpantazidou[at]iep.edu.gr
Πανταλέων Μαρία
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335561mpantaleon[at]iep.edu.gr
Παπαστράτου Πηνελόπη
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335170pinelopipap[at]iep.edu.gr
Σημαιοφορίδου Κυριακή
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335127ksimaioforidou[at]iep.edu.gr
Χαριτωνίδου Ανδρονίκη CV icon
ΠΕ05
(Γαλλικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335566aharitonidou[at]iep.edu.gr
Χατζηηλίου Αγγελική
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335106achatziiliou[at]iep.edu.gr
Χρουσαλά Ρεββέκα
ΠΕ07
(Γερμανικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335204rchrousala[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top