ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αναστασία Κότσιρα, Σύμβουλος Α'θμιας Εκπαίδευσης στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Αναστασία Κότσιρα σπούδασε στην Αρσάκειο Παιδαγωγική Ακαδημία και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Διετούς Μετεκπαίδευσης στην Αθήνα. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Master’s στα Παιδαγωγικά (Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Αναλυτικά Προγράμματα) στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου και συνέχισε με διδακτορικές σπουδές στο ίδιο πανεπιστήμιο στο γνωστικό αντικείμενο της  Αξιολόγησης Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών ως εκπαιδευτικός σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης  και με απόσπαση στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, στην Ελληνική Μονάδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών «Ευρυδίκη» και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Από το 2014 υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. ως μέλος του επιστημονικού προσωπικού σε θέση Συμβούλου, Κλάδου ΠΕ 70, στις Μονάδες της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και των Κοινωνικών Επιστημών. Για το χρονικό διάστημα 2016-18 διετέλεσε παράλληλα Συντονίστρια της Μονάδας Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Από το 2018 είναι Προϊσταμένη του Γραφείου Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων του Ι.Ε.Π.  

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά ζητήματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης, αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών, ποιότητας στην εκπαίδευση, εκπαιδευτικής καινοτομίας και ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Το συγγραφικό της έργο εστιάζει στις διάφορες μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης, τις ιδεολογικές και κοινωνικές παραδοχές τους, τις λειτουργίες που επιτελούν και τις επιπτώσεις τους στα παιδαγωγικά υποκείμενα και τις πρακτικές τους. Έχει σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια με ανακοινώσεις ή ως μέλος των οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών.

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Έχει συμμετάσχει στα ακόλουθα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ, ΕΣΠΑ/ΕΠΕΔΔΒΜ) (ενδεικτικά): Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας της Δράσης «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» (Ι.Ε.Π.). Έχει διατελέσει αναπληρώτρια υπεύθυνη της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» και υπεύθυνη των Υποέργων 1 «Εκπόνηση Νέων Προγραμμάτων Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης» και 6 «Αξιολόγηση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης» (Ι.Ε.Π.). Ήταν μέλος της ερευνητικής ομάδας του Προγράμματος «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας–Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ)» (Ι.Ε.Π.). Ήταν μέλος της ερευνητικής ομάδας του Προγράμματος «Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων» (Κ.Ε.Ε.). Ήταν μέλος της ερευνητικής ομάδας του Προγράμματος «Εσωτερική Αξιολόγηση και Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα» (Π.Ι.). Κατά την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων συμμετείχε στην εκπόνηση αντίστοιχου εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, καθώς και ως επιμορφώτρια εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συμμετείχε, επίσης, ως μέλος στην επιστημονική επιτροπή του Έργου «Παραγωγή Οδηγού Αποτίμησης Εκπαιδευτικού έργου -παρεχόμενων υπηρεσιών και εκπαιδευτικού σχεδιασμού στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (Π.Ι./ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

Στο πλαίσιο του έργου της στο Ι.Ε.Π., υπήρξε, μεταξύ άλλων, συντονίστρια της επιτροπής για τον σχεδιασμό, την υποστήριξη της υλοποίησης και την αξιολόγηση της καινοτόμου δράσης «Θεματική Εβδομάδα» η οποία υλοποιήθηκε στα γυμνάσια της χώρας τα έτη 2016-17 και 2017-18, μέλος της επιτροπής για τη διαμόρφωση Πλαισίου Υλοποίησης των Πρακτικών Ασκήσεων Φοιτητών σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ι.Ε.Π./ΥΠ.ΠΕ.Θ.), μέλος της ομάδας εργασίας για την αναθεώρηση των Προεδρικών Διαταγμάτων 200 & 201/1998 για την προσχολική και τη δημοτική εκπαίδευση.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top