Νέα / Ανακοινώσεις - Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

Προθεσμία για υποβολή ανατροφοδοτικών σχολίων από Σ.Ε.Ε.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ 154545/ΓΔ4/13-12-2022, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε) Παιδαγωγικής Ευθύνης υποβάλλουν στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ ανατροφοδοτικά σχόλια για τον σχεδιασμό των δράσεων των σχολείων έως και την Τρίτη 31/01/2023 (βλ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ).

Εσωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι:
α) Έχει αναρτηθεί επικαιροποιημένος Οδηγός Αξιολόγησης σχολικών μονάδων στην ενότητα ''ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ''
β) Έχει προστεθεί νέα ενότητα ''ΟΔΗΓΙΕΣ ''

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2021-22

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχ. έτους 2021-22 θα είναι ενεργή μέχρι 25/6, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α.

Η σύνδεση γίνεται με τους κωδικούς του σχολείου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Παρακαλούμε πριν τη συμπλήρωσή της να συμβουλευθείτε τις Οδηγίες Χρήσης.

Σχέδια δράσης - Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι τα πεδία της Υλοποίησης και της Αποτίμησης του Σχεδίου Δράσης θα είναι ενεργά μέχρι την Τρίτη 31/5/2022, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 27606/ΓΔ4/11-03-2022 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. Η συμπλήρωσή τους στην πλατφόρμα του ΙΕΠ γίνεται με ευθύνη των Συντονιστών εκπαιδευτικών των Ομάδων Δράσης, αφού συνδεθούν με τους ατομικούς τους κωδικούς (όχι του σχολείου) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Σχεδιασμός Δράσεων: διορθώσεις/τροποποιήσεις

Οι Ομάδες Δράσης των σχολικών μονάδων έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν τυχόν διορθώσεις/συμπληρώσεις επί του Σχεδιασμού των Δράσεων στο Μέρος Β`: Υλοποίηση της Φόρμας Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης. Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη φόρμα συμπληρώνεται από τους Συντονιστές εκπαιδευτικούς των Ομάδων, αφού συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς τους από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Σχέδια Δράσης - Προτάσεις Σχεδιασμού

Αναρτήθηκαν παραδείγματα Σχεδίων Δράσης στην ενότητα ΟΔΗΓΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη φόρμα είναι επεξεργάσιμη ΜΟΝΟ από τους/τις Συντονιστές/-τριες εκπαιδευτικούς των Ομάδων Δράσης, αφού συνδεθούν στην εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Οι Διευθυντές/-ντριες, Προϊστάμενοι/-νες μπορούν να βλέπουν τις Φόρμες Αποτύπωσης των Σχεδίων Δράσης του σχολείου τους, αφού συνδεθούν στην εφαρμογή με τους κωδικούς της σχολικής μονάδας στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο (ΠΣΔ).

Συλλογικός Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας

 

Ενόψει της υποβολής του Συλλογικού Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 

Στην εφαρμογή καταγράφονται:

 • Ο στόχος κάθε Σχεδίου Δράσης που θα υλοποιηθεί στη σχολική μονάδα
 • Ο τίτλος του
 • Ο/Η Συντονιστής/-τρια της Ομάδας Δράσης (με επιλογή από λίστα). Η αλλαγή της επιλογής αυτή θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον συντρέχει λόγος.

 

 

Υπενθυμίζουμε:

 • Στόχοι καταγράφονται ΜΟΝΟ σε συνάρτηση με τα Σχέδια Δράσης που θα υλοποιηθούν για την επίτευξή τους.
 • Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει συμμετοχή σε μία τουλάχιστον Ομάδα Δράσης, με βάση τις προτεραιότητες της σχολικής μονάδας, καθώς και τα δικά του/της ενδιαφέροντα.
 • Ο αριθμός των Ομάδων Δράσεων, άρα και των Σχεδίων Δράσης, εξαρτάται από τον αριθμό των εκπ/κών του σχολείου.
 • ΔΕΝ είναι απαραίτητο να γίνουν Σχέδια Δράσης σε όλους τους άξονες.
 • Μπορούν να υλοποιηθούν παραπάνω από 1 Σχέδια Δράσης σε έναν άξονα (π.χ. 2 ή 3 Σχέδια Δράσης στον 1ο άξονα: Διδασκαλία και Μάθηση, από διαφορετικές Ομάδες εκπαιδευτικών/ειδικοτήτων)
 • Είναι αυτονόητο ότι τα ολιγοθέσια σχολεία (έως 5 εκπ/κοί) μπορούν να υλοποιήσουν ένα μόνο Σχέδιο Δράσης κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς.
 • Οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθέσιων σχολείων μπορούν να συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων επιλέγοντας στόχους που αφορούν σε κοινούς άξονες π.χ. συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε κοινές επιμορφωτικές δράσεις ή συνεργασία ενός νηπιαγωγείου με όμορο δημοτικό για θέματα μετάβασης.
 • Εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι σε περισσότερα από ένα σχολεία συμμετέχουν σε Δράση της σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν τις περισσότερες ώρες.

Λήψη του εγγράφου σε μορφή PDF.

Επικοινωνία

Top