Προδιαγραφές γνωμοδότησης επί αιτημάτων διεξαγωγής προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης, προαγωγής και αγωγής υγείας από Υγειονομικές Περιφέρειες και άλλους φορείς σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σε σχέση με αιτήματα που διαβιβάζονται στο  Ι.Ε.Π. και αφορούν τη διεξαγωγή  προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης, προαγωγής και αγωγής υγείας από Υγειονομικές Περιφέρειες και άλλους φορείς σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ισχύουν τα κάτωθι:

Περισσότερα...

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top