Η Μονάδα Προσχολικής Αγωγής ασχολείται με θέματα που αφορούν την προσχολική ηλικία (4-6 ετών). Γνωμοδοτεί για θέματα σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου, συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. Οδηγός νηπιαγωγού), Ωρολόγιο Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου ή άλλα θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των νηπιαγωγείων.

Επιπλέον, γνωμοδοτεί για τη διεξαγωγή προγραμμάτων που υλοποιούν διάφοροι φορείς π.χ. Πανεπιστήμια ή  ερευνών που υλοποιούν μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες στο χώρο της προσχολικής Αγωγής, καθώς και για εκπαιδευτικό υλικό π.χ. βιβλία, παιχνίδια κ.α. που απευθύνονται στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η μονάδα δύναται να σχεδιάζει και να υλοποιεί έρευνες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την προσχολική εκπαίδευση και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν την προσχολική εκπαίδευση.

Ονοματεπώνυμο
Γκλιάου-Χριστοδούλου Νικολέτα (Συντονίστρια)
Γελαστοπούλου Μαρία
Μανιού Ειρήνη
Ρέντζη Αργυρώ
Σταθάκη Καλλιόπη
Φουντά Πολυξένη
Ειδικότητα
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ60  
Νηπιαγωγός
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
Ιδιότητα
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Εισηγήτρια
Αποσπασμένη Εκπ/κός  
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-554
213-1335-309
213-1335-410
213-1335-554
213-1335-218
213-1335-123
Email  
ngliaou
[at]iep.edu.gr
gelm
[at]iep.edu.gr
emaniou 
[at]iep.edu.gr
arentzi
[at]iep.edu.gr
kstathaki
[at]iep.edu.gr
jfounta
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top