Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ

«ΔημιουρΖΩ – Καινοτομώ στο σχολείο και τη ζωή»

Εκπ/κός: Δρακοπούλου Χριστίνα

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Β' και Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 εργαστήρια/7 ώρες


 

«Χρηματοπιστωτικός Εγγραματισμός»

QUALITY NET FOUNDATION / Χρυσούλα Εξάρχου

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ, Επιχειρηματικότητα

Διάρκεια στο τετράμηνο: 5 εργαστήρια (5 ώρες)


 

«Τα σχολεία αναζητούν την ιστορία τους»

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού - Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου όλων των τάξεων

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ

Διάρκεια στο τετράμηνο: 3 εργαστήρια


 

«Μικροί αναλυτές επιχειρηματικών ιδεών»

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες των τάξεων Β' και Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 Ενότητες – 14 Διδακτικές ώρες


 

«Κουκλοπαίζουμε»

Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και Α' - ΣΤ' Δημοτικού

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 εργαστήρια/14 ώρες


 

«European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο»

Επιστημονική Εταιρεία ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "EUROPEAN SCHOOL RADIO, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ"

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ, Νέες Τεχνολογίες

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 Εργαστήρια εκ των οποίων τα 3 είναι υποχρεωτικά (8 ώρες, κυμαινόμενη διάρκεια) και τα άλλα 4 προαιρετικά από 6 ώρες τουλάχιστον το κάθε εργαστήριο, κυμαινόμενη διάρκεια)


 

«Πρόγραμμα κινηματογραφικής αγωγής για τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο»

Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Σερρών/Πούλιος Ιωάννης

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Γ’ δημοτικού, Δ’ δημοτικού, Ε’ δημοτικού, ΣΤ’ δημοτικού, Α’ γυμνασίου, Β’ γυμνασίου, Γ’ γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Δημιουργώ,καινοτομώ,επιχειρώ, Νέες Τεχνολογίες

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 εργαστήρια/ 21 ώρες (κυμαινόμενη διάρκεια)


 

«Κινηματογραφική αγωγή: Δημιουργώντας στην τάξη μια ταινία μικρού μήκους φορέας »

Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Σερρών/Πούλιος Ιωάννης

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Νηπιαγωγείο, Α δημοτικού, Β δημοτικού, Γ δημοτικού Δ δημοτικού, Ε δημοτικού, ΣΤ δημοτικού, Α γυμνασίου, Β γυμνασίου Γ γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ, Νέες Τεχνολογίες

Διάρκεια στο τετράμηνο: επτά (7) εργαστήρια


 

«Οι μαθητές γνωρίζουν τη συνθήκη της Λωζάννης»

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών /Πούλιος Ιωάννης

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α’ γυμνασίου, Β’ γυμνασίου, Γ’ γυμνασίου, Ε’ δημοτικού, ΣΤ’ δημοτικού

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ

Διάρκεια στο τετράμηνο: 8 εργαστήρια συνολικής διάρκειας 14 ωρών


 

«Υλικά για ένα Βιώσιμο Μέλλον»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - Γ' Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

STEM/STEAM,
Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ,
Νέες τεχνολογίες,
Ρομποτική,
Επιχειρηματικότητα

Διάρκεια στο τετράμηνο: επτά (7) εργαστήρια


 

«Αλφαβητάρι Οικονομικών (Δημοτικό/Γυμνάσιο)»

ActionAid Ελλάς, Εργώ Aflatoun International/Μαρίζα Τσαχάλη

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε’ και ΣΤ΄ Δημοτικού, Α’ Β’ Γ’ Γυμνασίου

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ,
Επιχειρηματικότητα

Διάρκεια στο τετράμηνο: 6 Ενότητες/Δημοτικό, Γυμνάσιο (12 ώρες)


 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top