Οικολογική Συνείδηση

«1,2,3…..Ανακύκλωσε!: Πρόγραμμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων»

QualityNet Foundation/εκπαιδευτική ομάδα του QualityNet

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και Α' - ΣΤ' Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Αειφόρος Ανάπτυξη, Οικολογική Συνείδηση, Κλιματική αλλαγή

Διάρκεια στο τετράμηνο: έως 2 εργαστήρια / 4 ώρες ανά δομή, κυμαινόμενη διάρκεια


 

«Πλαστικά μετά τη χρήση; Η θέση τους είναι στον μπλε κάδο, μακριά απ’ τη γαλάζια θάλασσα»

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΜΙΟ-ECSDE / MEdIES)

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου

Φροντίζω το Περιβάλλον

Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία, Κλιματική Αλλαγή, Οικολογική Συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: 1 εργαστήριο ( έως 2 διδ. ώρες)


 

«Walk the Global Walk: Κινητοποιώντας τους Νέους για την Υποστήριξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης»

ActionAid Ελλάς

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α' - Γ' Γυμνασίου

Φροντίζω το Περιβάλλον

Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία, Κλιματική Αλλαγή, Οικολογική Συνείδηση, Πρόληψη και Προστασία από τις Φυσικές Καταστροφές

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 εργαστήρια (4 με επιλογή εργαστηρίων/δραστηριοτήτων)


 

«Δες τη ζωή μέσα από τα μάτια ενός ακηδεμόνευτου σκύλου»

Α.Μ.Κ.Ε Ζω.Ε.Σ./Α. Παπαποστόλου

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία, Οικολογική Συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 εργαστήρια/περίπου 15 Διδακτικές Ώρες


 

«Καλάθι του Πικνίκ»

WWF Ελλάς

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία, Οικολογική Συνείδηση, Κλιματική Αλλαγή

Διάρκεια στο τετράμηνο: Δανεισμός υλικού για 1 έως 2 εβδομάδες, χρονική διάρκεια υλοποίησης σχετικού προγράμματος κατά πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού


 

«Σώσε τις θάλασσες από τα πλαστικά»

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πράκτορες του Πλανήτη

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ' και Δ΄ Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία, Οικολογική Συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: 6 εργαστήρια από 1-2 διδακτικές ώρες το καθένα


 

«Τα Σχολεία Προστατεύουν το Κλίμα»

ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ' - ΣΤ’ Δημοτικού και Α’ - Γ’ Γυμνασίου

Φροντίζω το Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή, Οικολογική Συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: 5 εργαστήρια (4 δίωρα και 1 τρίωρο, 11 ώρες συνολικά)


 

«Την ενέργειά μου πίσω, παρακαλώ!»

H εκπαιδευτική ομάδα του QualityNet

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Αειφόρος Ανάπτυξη, Οικολογική Συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: έως 2 εργαστήρια ανά ηλικιακό επίπεδο, 4 ώρες συνολικά ανά επίπεδο


 

«Όχι άλλο πλαστικό στη ζωή της θάλασσας»

Α.Μ.Κ.Ε Ζω.Ε.Σ./Παπαποστόλου Α.

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Οικολογική Συνείδηση, Αειφόρος Ανάπτυξη

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 εργαστήρια/ 16 ώρες (κυμαινόμενη διάρκεια)


 

«Γνωρίζοντας την κατοικία του Χθες, σχεδιάζω την κατοικία του Σήμερα»

Κ.Π.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ / Αντωνάρα Ελένη

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε', ΣΤ' Δημοτικού και Α' - Γ' Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή, Οικολογική συνείδηση, Αειφόρος ανάπτυξη

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 εργαστήρια/21 ώρες (κυμαινόμενη διάρκεια)


 

«Οι Νερο...εξερευνητές! η σημασία της σωστής διαχείρισης νερού»

Η εκπαιδευτική ομάδα του QualityNet

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και Α' - Γ' Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Αειφόρος Ανάπτυξη, Οικολογική Συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: 1 εργαστήριο μιας εβδομάδας για την κάθε δομή


 

«Το Δάσος»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μουζακίου/Παιδαγωγική Ομάδα

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε', ΣΤ' Δημοτικού και Α' - Γ' Γυμνασίου

Φροντίζω το Περιβάλλον

Αειφόρος ανάπτυξη, Κλιματική αλλαγή, Οικολογική συνείδηση, Φυσικές καταστροφές

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 Εργαστήρια/23 Διδακτικές ώρες


 

«Το παράπονο των ζώων - Πρόγραμμα για τα ζώα υπό εξαφάνιση»

Η εκπαιδευτική ομάδα του QualityNet

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και Α' - Γ' Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Οικολογική Συνείδηση, Κλιματική αλλαγή

Διάρκεια στο τετράμηνο: 2 εργαστήρια 4 ωρών ανά δομή, κυμαινόμενης διάρκειας


 

«Υγιή παιδιά, Υγιής πλανήτης»

WWF Ελλάς
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και Α' - ΣΤ΄ Δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην
Οικολογική συνείδηση,
Διατροφή
Διάρκεια στο τετράμηνο:  11 δραστηριότητες (~ 20 ώρες)


 

«Ενέργεια»

Κ.Π.Ε. Μουζακίου

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ - Γ΄ Γυμνασίου

Φροντίζω το Περιβάλλον

Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία, Κλιματική αλλαγή, Οικολογική συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: Περίπου 16 διδακτικές ώρες.


 

«Η Ζωή Χωρίς Σκουπίδια: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση»

QualityNet Foundation

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και Α' - ΣΤ' Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία, Οικολογική Συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: :11 εργαστήρια (1 διδακτική ώρα/εργαστήριο)


 

«Φυσιολάτρες Εν Δράση»

QualityNet Foundation

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείο και Α' - Γ' Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία, Κλιματική Αλλαγή, Οικολογική Συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: 8 εργαστήρια (Νηπιαγωγείο, Α’ και Β’ Δημοτικού)/2 ώρες
7 εργαστήρια (Γ’ Δημοτικού)/2 διδακτικές ώρες συνολικά


 

«Οδηγός για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σερρών»

Όμιλος Unesco Σερρών/Ιωάννης Πούλιος

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες: Γυμνασίου, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον - Περιβάλλον

Αειφόρος ανάπτυξη, Οικολογική συνείδηση, Παγκόσμια και τοπική κληρονομιά

Διάρκεια στο τετράμηνο: 5 εργαστήρια/10 ώρες


 

«Σερραϊκά προϊόντα: Μπουγάτσα, ακανές και βουβάλι… ….τα τρία «καλά» της (σερραϊκής…) μοίρας μας…»

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών / Ιωάννης Πούλιος

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α γυμνασίου, Β γυμνασίου, Γ γυμνασίου, Γ, Δ , Ε, ΣΤ Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον - Περιβάλλον

Αειφόρος ανάπτυξη, Οικολογική συνείδηση, Παγκόσμια και τοπική κληρονομιά

Διάρκεια στο τετράμηνο:


 

«Η φωτιά σε αφορά. Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε γύρω σου»

WWF Ελλάς

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε και ΣΤ δημοτικού, Α - Γ γυμνασίου

Φροντίζω το Περιβάλλον - Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή, Οικολογική συνείδηση, Φυσικές καταστροφές

Διάρκεια στο τετράμηνο: 10 δραστηριότητες (1-2 διδακτικές ώρες η κάθε μία) – υπάρχει δυνατότητα σύντομου προγράμματος 5 κύριων δραστηριοτήτων


 

«Ομάδα δράσης μαθητών για την προστασία των ζώων συντροφιάς»

Δίκτυο Τέχνης και Δράσης

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Νηπιαγωγείου, όλων των τάξεων του Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου

Φροντίζω το Περιβάλλον - Περιβάλλον

Οικολογική Συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 εργαστήρια


 

«ΜΑΘΕ, ΝΙΩΣΕ, ΔΡΑΣΕ! ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ»

MEDIES, ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: ΣΤ’ Δημοτικού και Α γυμνασίου

Φροντίζω το Περιβάλλον - Περιβάλλον

Αειφόρος ανάπτυξη,
Οικολογική συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: 17 δραστηριότητες (χρονικής έκτασης από 1 διδακτικής ώρας μέχρι μιας μέρας, σε περίπτωση εκπαιδευτικής δραστηριότητας εκτός σχολικού χώρου)


 

ΦΙΛΟΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ: «Άνθρωποι και ζώα: ίδιο δικαίωμα στη ζωή», «Ας γνωρίσουμε τον λύκο», «Γούνα με κάθε κόστος;», «Ζωολογικοί κήποι-Ενυδρεία & τα ζώα ως διασκέδαση», «Η ηθική της χρήσης πειραματόζωων», «Κατοικίδια: μέλη της οικογένειας-ο τροχός των αναγκών-Οδηγός Θετικής Εκπαίδευσης Κατοικιδίων», «Η μεσογειακή φώκια monachus- monachus», «Περιβάλλον και κτηνοτροφία», «Περιβάλλον και μελλοντικές γενιές», «Το ταξίδι μιας σταγόνας», «Φίδια-τα παρεξηγημένα είδη», «Χτίζοντας νέες σχέσεις με τα άλλα ζώα»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Νηπιαγωγείου, Α΄- ΣΤ΄ Δημοτικού, Α΄ - Γ΄ Γυμνασίου

Φροντίζω το Περιβάλλον - Περιβάλλον

Αειφόρος Ανάπτυξη,
Οικολογική Συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: 12 Εργαστήρια, διάρκειας 26 διδακτικών ωρών (κυμαινόμενη διάρκεια)


 

«Ανοίγω το βλέμμα μου στο πράσινο»

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Φροντίζω το Περιβάλλον - Περιβάλλον

Οικολογική Συνείδηση,
Αειφόρος ανάπτυξη

Διάρκεια στο τετράμηνο: 5 διδακτικές ώρες


 

«Zero Waste»

ΑΝΤΙΓΟΝΗ- Κέντρο Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία (Καρμπά Α., Μοτσιοπούλου Α.)

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Γ΄ Δημοτικού, Δ΄ Δημοτικού, Ε΄ Δημοτικού, ΣΤ΄ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου, Β΄ Γυμνασίου, Γ΄ Γυμνασίου

Φροντίζω το Περιβάλλον - Περιβάλλον

Οικολογική Συνείδηση,
Κλιματική αλλαγή

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 εργαστήρια/ 16 ώρες


 

«Ομάδα δράσης μαθητών για την προστασία όλων των ζώων»

Δίκτυο Τέχνης και Δράσης /η εκπαιδευτική ομάδα του Δικτύου Τέχνης και Δράσης

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Νηπιαγωγείου - όλων των τάξεων του Δημοτικού και Γυμνασίου

Φροντίζω το Περιβάλλον - Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή,
Οικολογική Συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: (6 εργαστήρια για Νηπιαγωγείο-Δημοτικό/11 ώρες) (4 εργαστήρια για Γυμνάσιο/7 ώρες)


 

«Με τις χελώνες στη θάλασσα»

ΑΡΧΕΛΩΝ /Τσικαλάκη Κατερίνα

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α΄- Γ΄ Δημοτικού, Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού, Α΄- Γ΄ Γυμνασίου

Φροντίζω το Περιβάλλον - Περιβάλλον

Οικολογική Συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: 3 εργαστήρια έως 8 ώρες για Α΄- Γ΄ Δημοτικού, 7 εργαστήρια 16 ώρες (κυμαινόμενη διάρκεια) για Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού, 7 εργαστήρια / 13 ώρες (κυμαινόμενη διάρκεια) για Α΄- Γ΄ Γυμνασίου


 

«Το μυστήριο της μικρής αρκούδας»

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ - Γ΄ Γυμνασίου

Φροντίζω το Περιβάλλον

Αειφόρος ανάπτυξη, Οικολογική συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: 8 σύντομες δραστηριότητες οι οποίες όλες μαζί διαρκούν 45 λεπτά - 1 διδακτική ώρα


 

«Το Θέατρο ως μέσο ανάπτυξης της οικολογικής συνείδησης στην κοινωνία του αύριο»

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Ι. Θεοδούλου, Β. Πλάκα

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄ - Γ΄ Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Οικολογική συνείδηση, Παγκόσμια φυσική κληρονομιά και αειφορία, Πολιτιστική κληρονομιά

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 εργαστήρια/έως 21 ώρες (κυμαινόμενη διάρκεια) και προαιρετικά (κατ’ επιλογήν) 7 εργαστήρια επιπλέον/έως 18 ώρες


 

«Υγρότοποι»

Κ.Π.Ε. Μουζακίου σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Καστοριάς / οι εκπρόσωποι των παιδαγωγικών ομάδων των Κ.Π.Ε./ Ντάνης Αντώνης-Γρηγορίου Μαγδαληνή

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ΄- ΣΤ' Δημοτικού και Α' - Γ' Γυμνασίου

Φροντίζω το Περιβάλλον

Οικολογική συνείδηση, Παγκόσμια φυσική κληρονομιά και αειφορία,Κλιματική αλλαγή

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 εργαστήρια/15 ώρες, κυμαινόμενη διάρκεια 

«Πράσινη πόλη…..ώρα μηδέν!»

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ΣΤ' Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Οικολογική συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: 6 εργαστήρια/6 διδακτικές ώρες 

«Ocean’s Plastic Academy»

Ακαδημία Clean Blue

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Β' - ΣΤ' Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Οικολογική Συνείδηση, Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία

Διάρκεια στο τετράμηνο: 10 εργαστήρια/10 διδακτικές ώρες, κυμαινόμενη διάρκεια 

«Αλλάξτε συμπεριφορές… Ανακυκλώ…SOSτε!»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ’ – Στ’ Δημοτικού, Α’ Γυμνασίου

Φροντίζω το Περιβάλλον

Αειφόρος Ανάπτυξη/ Οικολογική Συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: 1 εργαστήριο/ 1 διδακτική ώρα


 

«Ευαισθητοποίηση για τη φιλοζωία»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄-ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Οικολογική Συνείδηση

Διάρκεια στο τετράμηνο: 5 βασικά εργαστήρια / 4 ώρες περίπου και 2 ως επέκταση /2,5 ώρες περίπου


 

«Το Πλαστικό μου Αποτύπωμα: Μαθαίνω – Δρω – Αλλάζω»

HELMEPA – Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ΄ ως και Στ΄ Δημοτικού και Α΄ ως και Γ΄ Γυμνασίου

Φροντίζω το περιβάλλον

Οικολογική Συνείδηση, Αειφόρος Ανάπτυξη

Διάρκεια στο τετράμηνο:3-6 Διδακτικές ώρες και 1 Εβδομάδα έρευνας (κυμαινόμενη διαρκεια)


 

«Η Γεωθερμία ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και η αξιοποίησή της»

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄ - Γ' Γυμνασίου

Φροντίζω το περιβάλλον

Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία, Οικολογική συνείδηση, Παγκόσμια και τοπική κληρονομιά

Διάρκεια στο τετράμηνο:2 - 4 διδακτικές ώρες


 

«Παιδική HELMEPA - Η φίλη μας η θάλασσα»

HELMEPA – Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου και Δημοτικού

Φροντίζω το περιβάλλον

Οικολογική Συνείδηση, Αειφόρος Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή

Διάρκεια στο τετράμηνο:16 εργαστήρια από 1-2 διδακτικές ώρες το καθένα, κυμαινόμενη διάρκεια


 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top