Η Μονάδα «Εκπαιδευτική και Σχολική Δημοκρατία, Ισότητα των Φύλων, Δικαιώματα» έχει ως έργο την επιστημονική έρευνα   και μελέτη καθώς και τη διαρκή μέριμνα και υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης εναλλακτικών εκπαιδευτικών πολιτικών, αξιοποιώντας τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία και μεθόδους,  στην κατεύθυνση της  παροχής  ποιοτικής εκπαίδευσης, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς και ανισότητες σε ζητήματα Εκπαιδευτικής και Σχολικής Δημοκρατίας, Ισότητας των Φύλων και Δικαιωμάτων.  Η  καλλιέργεια και εμπέδωση από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σε όλο το εύρος της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνώσεων και κριτικής ικανότητας, στάσεων, αξιών και δεξιοτήτων  δημοκρατικού πολιτισμού αποτελούν τον κυρίαρχο άξονα της λειτουργίας της Μονάδας. Η αντανάκλαση κατά συνέπεια των ιδεών της δημοκρατικής παιδείας, της ισότητας των φύλων και των πάσης φύσεως δικαιωμάτων «αθροίζονται»  σε:

 1. ενεργητικότερη συμμετοχή των ατόμων στην κοινωνική ζωή,
 2. ισχυρότερη αντίληψη  ένταξης και ευεξίας,
 3. αξιοποίηση πλουσιότερων πολιτισμικών πρακτικών και
 4. κατάκτηση υψηλότερων ικανοτήτων συμβίωσης στη βάση της ισότητας και της συνεργασίας. 

Το αντικείμενο της Επιστημονικής Μονάδας εξειδικεύεται στα ακόλουθα:

 • τη γνωμοδότηση για έρευνες, εκπαιδευτικά υλικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στις σχολικές μονάδες και αφορούν ή περιλαμβάνουν τα ζητήματα  του αντικειμένου της Μονάδας,
 • την εισήγηση στο Δ.Σ. του ΙΕΠ. για προτάσεις και θέματα που αφορούν στο αντικείμενό της,
 • την επιστημονική  μελέτη  των ζητημάτων της στην Ελλάδα και τον κόσμο και το σχεδιασμό  και υλοποίηση προτάσεων για την εκπόνηση συναφών ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διδακτικών/εκπαιδευτικών υλικών,
 • τη συνεργασία με υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., δημόσιες υπηρεσίες, άλλους εποπτευόμενους φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και δομές για την υλοποίηση δράσεων και τη διεκπεραίωση συναφών θεμάτων,
 • τη συνεργασία με υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., δημόσιες υπηρεσίες, άλλους εποπτευόμενους φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και δομές για την υλοποίηση δράσεων και τη διεκπεραίωση συναφών θεμάτων,
 • τη συνεργασία  με τις υπόλοιπες Επιστημονικές Μονάδες και τα Γραφεία της Επιστημονικής Υπηρεσίας, τη Διοίκηση και τα Αυτοτελή Τμήματα του ΙΕΠ σε επιστημονικά και διαδικαστικά θέματα και τη συμμετοχή σε κοινές επιτροπές και ομάδες εργασίας,
 • τη διαρκή και ποικίλη επικοινωνία και αλληλεπίδραση με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα,
 • τη συμμετοχή στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση χρηματοδοτούμενων/ συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,  καθώς και υποστηρικτικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων  και πολιτικών.
Ονοματεπώνυμο 
Καραγιάννη Ελένη (Συντονίστρια)
Αναστασοπούλου Ελισάβετ
Κεφάλας Μιχαήλ
Λιάκου Ελένη
Μάραντος Παύλος
Πανταζίδου Μερόπη
Πατσή Μαρία
Παυλίδου Αναστασία
Χρουσαλά Ρεββέκα
Ειδικότητα
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ16.01
Μουσικών Σπουδών
ΠΕ02
Φιλόλογος
 ΠΕ13
Νομικής
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ08
Καλλιτεχνικών
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ07 
Γερμανικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Εισηγήτρια
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Εισηγήτρια
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-223
213-1335-556
213-1335-218
213-1335-412
213-1335-351
213-1335-206
213-1335-561
213-1335-146
213-1335-204
Email
ekaragianni
[at]iep.edu.gr
eanastasopoulou
[at]iep.edu.gr
mkefalas
[at]iep.edu.gr
eliakou
[at]iep.edu.gr
pmarantos
[at]iep.edu.gr
mpantazidou
[at]iep.edu.gr
mpatsi
[at]iep.edu.gr
apavlidou
[at]iep.edu.gr
rchrousala
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top