Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Θεσμικά Κείμενα

θεσμικα κειμεναΗ σελίδα αυτή θα ενημερώνεται με το θεσμικό πλαίσιο που σχετίζεται με τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στα σχολεία.


WHO (2015), “Sexual Health, Human Rights and the Law”, WHO, Switzerland

pdf icon Ανοίξτε το έγγραφο σε μορφή PDF


WHO (2010), Standards for Sexuality Education in Europe: A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists, Federal Centre for Health Education, BZgA, Cologne

pdf icon Ανοίξτε το έγγραφο σε μορφή PDF


Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού

pdf icon Μετάβαση στο δικτυακό τόπο


Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Κακοποίηση και Σεξουαλική Εκμετάλλευση-Σύμβαση Λανζαρότε

pdf icon Μετάβαση στο δικτυακό τόπο


Έκθεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα 2013/2040 (INI)

pdf icon Μετάβαση στο δικτυακό τόπο


Σύσταση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής των Υπουργών των Κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης

pdf icon Μετάβαση στο δικτυακό τόπο


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top