Η Μονάδα Κοινωνικών Επιστημών ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν το γνωστικό της αντικείμενο και υποστηρίζει τους σκοπούς και τους στόχους του Ι.Ε.Π. και το Διοικητικό του Συμβούλιο, σύμφωνα με το ν. 4547/ 2018.

Συγκεκριμένα, βασικός σκοπός  της Μονάδας είναι να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ για θέματα που αφορούν τις Κοινωνικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως: Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών, Δημιουργία Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, Συγγραφή και Αναμόρφωση σχολικών εγχειριδίων, Σύνταξη οδηγιών διδασκαλίας, Αναθέσεις μαθημάτων σε κλάδους εκπαιδευτικών κτλ.

Έργο της επίσης είναι να γνωμοδοτεί για ζητήματα που αφορούν την καταλληλότητα εκπαιδευτικού υλικού, ερευνών ή και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εμπίπτουν στο επιστημονικό της πεδίο και προτείνεται να πραγματοποιούνται στις σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, η Μονάδα Κοινωνικών Επιστημών:

  • σχεδιάζει και υποβάλλει προτάσεις για την εκπόνηση ερευνών
  • συμμετέχει στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,
  • προάγει τη συνεχή επικοινωνία με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα,
  • διοργανώνει και συμμετέχει σε Συνέδρια, ημερίδες, κτλ.

συμμετέχει στη δημιουργία και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της.

 Ονοματεπώνυμο
Οικονόμου Ασπασία (Συντονίστρια)
Γκορτσίλα Ευγενία
Δάντη ΑθηνάCV icon
Ζερβού ΡεγγίναCV icon
Καραγιάννη ΕλένηCV icon
Καρναβάς ΒασίλειοςCV icon
Κατσανδρή Ευτυχία
Κολιοφώτη Όλγα
Κότσιρα-Ταμπακοπούλου Αναστασία
Κουτίδου Ευαγγελία
Κούτρας ΣτέφανοςCV icon
Μάραντος ΠαύλοςCV icon
Μαυρικάκης Ευάγγελος
Μπεκριδάκης Δημήτριος
Μπομπαρίδου Χρυσή
Νέλλα Αθηνά (Συντονίστρια)CV icon
Νικάκης Βασίλης
Παϊπέτη Αλεξάνδρα 
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Παπασταυρινίδου Γεωργία
Προβατάρη Σοφία
Σαβοριανάκης ΠαναγιώτηςCV icon
Σπανέλλη Μαρία - Τατιάνα
Τζάρτζας ΓεώργιοςCV icon
Τσαγκούρη Όλγα
Χαλκιώτης ΔημήτριοςCV icon
Χρονοπούλου Σταυρούλα
Ψάλτου ΕυστράτιοςCV icon
Ειδικότητα
ΠΕ78
Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ
Διοικητικού
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ02 / ΠΕ78
Φιλόλογος / Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ78
Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ80
Οικονομίας
ΠΕ01
Θεολόγος
ΠΕ 
Εκπαιδευτικής Υποστήριξης
ΠΕ80 / ΠΕ78
Οικονομίας / Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ01  
Θεολόγος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ80
Οικονομίας
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ01
Θεολόγος
Ιδιότητα
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Ειδική Σύμβουλος
Αποσπασμένη
Εισηγήτρια
Σύμβουλος Β'
Προσωπικό ΙΕΠ
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Προσωπικό ΙΕΠ
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός 
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Προσωπικό ΙΕΠ
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Τηλέφωνο  
213-1335-360
213-1335-567
213-1335-352
213-1335-568
213-1335-223
213-1335-553
213-1335-552
213-1335-404
213-1335-409
213-1335-550
213-1335-304
213-1335-351
213-1335-356
213-1335-311
213-1335-208
213-1335-361
213-1335-148
213-1335-412
213-1335-334
213-1335-303
213-1335-144
213-1335-403
213-1335-169
213-1335-402
213-1335-566 
213-1335-401
213-1335-407
213-1335-551
Email  
aspaikon
[at]iep.edu.gr
egortsila
[at]iep.edu.gr
adanti
[at]iep.edu.gr
rzervou
[at]iep.edu.gr
ekaragianni
[at]iep.edu.gr
vkarnavas
[at]iep.edu.gr
ekatsandri
[at]iep.edu.gr
okoliofoti
[at]iep.edu.gr
akotsira
[at]iep.edu.gr
ekoutidou
[at]iep.edu.gr
skoutras
[at]iep.edu.gr
pmarantos
[at]iep.edu.gr
emavrikakis
[at]iep.edu.gr
dmpekridakis
[at]iep.edu.gr
mchrissi
[at]iep.edu.gr
anella
[at]iep.edu.gr
vnikakis
[at]iep.edu.gr
apaipeti
[at]iep.edu.gr
gpapadopoulos 
[at]iep.edu.gr
gpapastav
[at]iep.edu.gr
sprovatari
[at]iep.edu.gr
psavorianakis
[at]iep.edu.gr
tspanelli
[at]iep.edu.gr
tzartzas
[at]iep.edu.gr
otsagkouri
[at]iep.edu.gr
dhalkiotis
[at]iep.edu.gr
schronopoulou
[at]iep.edu.gr
epsaltou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top