Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης

 

Το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης καταρτίζει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό του Ι.Ε.Π.,  για τα έργα και τις δράσεις ή άλλων αναγκών του Ι.Ε.Π., ελέγχει τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητά τους, είναι υπεύθυνο για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού του I.E.Π., την καταβολή λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και των λοιπών σχετικών καταστάσεων στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, την αποστολή οικονομικών στοιχειών στους αρμόδιους φορείς και όργανα, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, και την τήρηση αρχείου σε θέματα αρμοδιότητάς του. 

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Μηλιαρά Ελένη
(Προϊσταμένη)
Ι.Δ.Α.Χ.2131335160emiliara[at]iep.edu.gr
Αρμπελιά Μαρία
ΠΕ04.01
(Φυσικοί)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335156marmpelia[at]iep.edu.gr
Γεωργόπουλος Δημήτριος
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Υπάλληλος ΥΠΑΙΘd.georgopoulos[at]iep.edu.gr
Κολεμένος Σωτήριος
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335159s.kolemenos[at]iep.edu.gr
Παυλίδου Αναστασία CV icon
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένος/η εκπαιδευτικός2131335165apavlidou[at]iep.edu.gr
Χρύση Βασιλική CV icon
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Υπάλληλος ΥΠΑΙΘ2131335152vchrisi[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Top