ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ισαβέλα Τσιαντούλα, αποσπασμένη εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Ισαβέλα Τσιαντούλα είναι πτυχιούχος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2003), έχοντας φοιτήσει ένα εξάμηνο (2002) στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (Manchester Metropolitan University,UK), στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανταλλαγής Φοιτητών στην ΕΕ Erasmus/Socrates.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας» (2005) του Πανεπιστήμιου του Λιντς (University of Leeds,UK).

Είναι κάτοχος ξενόγλωσσων πτυχίων Ιταλικής (Celi 3 και Diploma B2) και Γερμανικής Γλώσσας (Goethe-Zertifikat Β2).

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει εργαστεί από το 2005, ως εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), σε ολοήμερα Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, καθώς και σε ΔΙΕΚ και ΣΔΕ.

Υπηρέτησε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Κυκλάδων, στο Οικονομικό Τμήμα  από τον Σεπτέμβριο του 2009 έως και τον Αύγουστο του 2015.

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 υπηρετεί με απόσπαση στο ΙΕΠ, στο Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας, με αντικείμενο απασχόλησης την παρακολούθηση και έλεγχο της νομιμότητας, της κανονικότητας και επιλεξιμότητας δαπανών συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που υλοποιεί το ΙΕΠ.

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό της ενδιαφέρον αφορά κυρίως στη μάθηση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας, στην ψυχογλωσσολογία και στην κοινωνιογλωσσολογία αλλά και στη δια βίου μάθηση.

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Υπήρξε μέλος ομάδας εργασίας για θέματα προσωπικών δεδομένων με βάση τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Από τον Σεπτέμβριο του 2018, απασχολείται ως ερευνήτρια, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3, που υλοποιεί το Ι.Ε.Π.,  με τίτλο «ACT-Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη: Δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών».

 

Προσωπικό

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Ηλιάκη Μαρία
(Προϊσταμένη)CV icon
ΠΕ88.02
(Φυτικής Παραγωγής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335165miliaki[at]iep.edu.gr
Μαγγιώρης Δημήτριος CV icon
ΠΕ03
(Μαθηματικοί)
Αποσπασμένος εκπαιδευτικός2131335161dmaggioris[at]iep.edu.gr
Παπαδοπούλου Φωτεινή CV icon
ΠΕ80
(Οικονομίας)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335160fpapadopoulou[at]iep.edu.gr
Παπαστάμου Ιωάννα CV icon
ΠΕ80
(Οικονομίας)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335154papastam[at]iep.edu.gr
Σακελλαροπούλου Βαρβάρα CV icon
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Υπάλληλος ΥΠΑΙΘ2131335163vsakelaropoulou[at]iep.edu.gr
Σαρτζέτη Νίκη CV icon
ΠΕ80
(Οικονομίας)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335163nsargeti[at]iep.edu.gr
Σκουντριάνου Μαρία CV icon
ΠΕ11
(Φυσικής Αγωγής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335159mskountrianou[at]iep.edu.gr
Τσιαντούλα Ισαβέλα CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335155itsiantoula[at]iep.edu.gr

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top