Σχολικά Βιβλία - Εκπαιδευτικό υλικό 2016

Νέα βιβλία του ΙΕΠ για το Γενικό Λύκειο

Νέα βιβλία - σημειώσεις του ΙΕΠ για το ΕΠΑΛ

Γενικής Παιδείας

Τομέας Πληροφορικής

Οδηγίες Διδασκαλίας και Οδηγοί Εκπαιδευτικού Μαθημάτων Τομέα Πληροφορικής ΕΠΑΛ

Διδακτέα υλη - οδηγίες διδασκαλίας - υποστηρικτικό υλικό

                    B' τάξη ΕΠΑΛ

                   Γ' τάξη ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Δομικών Έργων

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top