ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Χρυσή Μπομπαρίδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης του ΙΕΠ

 

Bomparidou ChrisiΣπουδές

Η Χρυσή Μπομπαρίδου είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδίκευση στην Ψυχολογία και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (M Ed Educational Psychology) από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο.

Επαγγελματική Εμπειρία

Από το 2007 έως και το 2010 υπηρέτησε στο Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.), μετά από επιλογή μέσα από διαδικασίες ελεγχόμενες από το ΑΣΕΠ, με ειδικότητα ΠΕ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιμόρφωσης. Στη συνέχεια, υπηρέτησε με απόσπαση για δύο χρόνια στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το 2012 μεταφέρθηκε βάσει του ν. 3966/11 στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με ειδικότητα ΠΕ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης αρχικά τοποθετημένη στο Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στη συνέχεια, από το Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2018 κατέχοντας τη θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού και εκ τότε τη θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης.

Έχει διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγικά με έμφαση στη σχολική εμπειρία» καθώς και στη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» ως Διδάσκουσα βάσει του πδ 407/80 στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ως συν-διδάσκουσα, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εξομοίωση) και του αναμορφωμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, είχε την ευθύνη διδασκαλίας των αντικειμένων «Ειδική Διδακτική της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας» και «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» στο ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών της Ελληνικής Γλώσσας από Αναπτυσσόμενες Χώρες», το οποίο υλοποιήθηκε στο ΠΤΔΕ Πατρών. Παράλληλα, έχει διδάξει θέματα ψυχολογίας και ειδικής αγωγής τόσο σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης όσο και Επαγγελματικά Λύκεια, ενώ έχει συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης με το ίδιο αντικείμενο. Έχει εργαστεί ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής σε δημόσιο γυμνάσιο, καθώς και ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας και πολιτισμού σε μετανάστες και φοιτητές.

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό της ενδιαφέρον αφορά κυρίως στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και στην ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα αλλά και στην ειδική αγωγή, με περισσότερες από είκοσι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια/ επιστημονικές ημερίδες, η πλειοψηφία των οποίων έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά, καθώς και δημοσιεύσεις σε επιστημονική επετηρίδα και επιμέρους κεφάλαια σε βιβλία. Υπήρξε μέλος οργανωτικής επιτροπής διεθνών συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και επιστημονικών ημερίδων. Υπήρξε μέλος της ομάδας έργου ευρωπαϊκού προγράμματος για την εκπαιδευτική ηγεσία.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top