ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μάριος Ευαγγελινός, Σύμβουλος Β’ Γερμανικής Γλώσσας στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Ο Μάριος Ευαγγελινός είναι πτυχιούχος του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Μaster in Education  (2005, The Open University) με ειδίκευση στην εκπόνηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες.

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός πάνω από 20 χρόνια στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Από το 1997 έως και το 2007 εργάστηκε ως καθηγητής και μέντορας καθηγητών Αγγλικών, Γερμανικών, Ελληνικών για ξένους και μεταφραστής σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και εταιρίες.

Την περίοδο 2007-2009 εργάστηκε ως ωρομίσθιος στη Δημόσια εκπαίδευση, ενώ από το 2009 που διορίστηκε μετά από διαγωνισμό ΑΣΕΠ με ειδικότητα ΠΕ07 έχει υπηρετήσει στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Από το 2019 υπηρετεί με απόσπαση στο ΙΕΠ ως Σύμβουλος Β’ στο αντικείμενο Ανθρωπιστικές Σπουδές (Επιμόρφωση).

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό του ενδιαφέρον αφορά κυρίως στις διαδικτυακές μαθησιακές κοινότητες και στην ταυτότητα των χρηστών τους, αλλά και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτά έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε συνέδρια εκπαίδευσης.

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Υπήρξε επιμορφωτής σε σεμινάρια αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση της Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top