ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεωργία Φέρμελη, Σύμβουλος Α' Φυσικών Επιστημών στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Γεωργία Φέρμελη είναι πτυχιούχος του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (1982). Το 1987 ολοκλήρωσε το διδακτορικό της με τίτλο: «Μελέτη των μολασσικών ιζημάτων του σχηματισμού Τσοτυλίου της Μεσοελληνικής αύλακας, (Μικροπαλαιοντολογία-Στρωματογραφία)» στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών.

Συνέχισε  σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, με υποτροφία του Υπουργείου Επιστήμης και Έρευνας της Αυστρίας, όπου ολοκλήρωσε (1988) μεταδιδακτορική έρευνα  (Postdoc) με τίτλο: «Die Neogene Tsotylion Formation-Sedimentologie und Stratigraphie der Molasseablagerungen im Mesohellenischen Becken, NW Griechenland», καθώς και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, όπου ολοκλήρωσε (2004) μεταδιδακτορική έρευνα (Postdoc) με τίτλο: «Γεωλογική-Γεωμορφολογική  Κληρονομιά, Θεωρία και Πράξη: Εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία και αξιολόγηση της Γεωλογίας-Γεωγραφίας και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

Επίσης, έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια μεγάλης διάρκειας σχετικά με τις Γεωεπιστήμες στο Πανεπιστήμιο και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης (1986, 1988), στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης και τη Γεωλογική Εταιρία της Αυστρίας (2010) με υποτροφία από την Ακαδημία των Επιστημών της Αυστρίας, στο Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα (Iσπανία)  (2006, 2008) και στο Πανεπιστήμιο του Παλέρμο (Iταλία) (2009) καθώς και σε θέματα Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (1993, 1996, 1997) όπως και πολλά σεμινάρια (στην Ελλάδα και το εξωτερικό) μικρότερης διάρκειας πάνω στο αντικείμενο της διδακτικής των φυσικών επιστημών, της εκπαίδευσης για την αειφορία και τη γεωδιατήρηση.

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει εργαστεί σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ερευνητικά Ινστιτούτα (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας), στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΕΜΠ, ΕΚΠΑ). Από το 2012 έως το 2014 υπηρέτησε ως Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Α΄ ΔΔΕ Αθήνας και από το 2014 υπηρετεί ως Σύμβουλος Α΄ Φυσικών Επιστημών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο οποίο έχει την ευθύνη συντονισμού της «Επιστημονικής Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών», είναι Προϊσταμένη του «Γραφείου Επιστημονικών Μονάδων Β΄ κύκλου» (Μονάδες Επιστημονικών Αντικειμένων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ενώ διετέλεσε και Προϊσταμένη του «Γραφείου Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων». Από  το 2015 είναι και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου.

΄Εχει διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αυτοδύναμη διδασκαλία πλέον των 20 ετών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα (ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης) και την Ισπανία (Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα) σε αντικείμενα σχετικά με τη διδακτική των γεωεπιστημών, τη γεωλογία, τη γεωλογική κληρονομιά και την προστασία του περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την αειφορία, τη μουσειακή εκπαίδευση και την εκπαιδευτική καινοτομία.

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Έχει εμπειρία στην ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών, έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού καθώς και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων (διά ζώσης και εξ αποστάσεως) και τον συντονισμό διεθνών θεματικών εκπαιδευτικών δικτύων.

Έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση συνεδρίων και συμποσίων, θερινών σχολείων  και επιμορφωτικών σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διετέλεσε επιστημονική υπεύθυνη σε εκπαιδευτικές ταινίες, διαδραστικά ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά, μουσειοσκευές και καινοτόμες δράσεις με αντικείμενο την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τις Φυσικές Επιστήμες. Είναι μέλος συντακτικών επιτροπών επιστημονικών περιοδικών και έχει δημοσιεύσει βιβλία (Ενδεικτικά: Μελέτη για την ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Αναλυτικά Προγράμματα-Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου (1999), Η Γεωλογική μας Κληρονομιά (2006), Οδηγός ξενάγησης σε προστατευόμενες περιοχές για μαθητές/μαθήτριες Α΄/θμιας και Β΄/Θμιας Εκπ/σης (2008), Διδακτική των Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών (2008), ΠΡΕΣΠΑ-Τα μονοπάτια της Φύσης και της Ιστορίας (2009), Οδηγός διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (2009), Framework on Geosciences Literacy Principles (2014), Geosciences Lexicon-English, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish (2014), Teaching Geology in the cities and exomuseums (2014), κ.ά.) και επιστημονικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές πάνω στο αντικείμενο των σπουδών της. 

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Επί σειρά ετών, αλλά και στο πλαίσιο των καθηκόντων της στο Ι.Ε.Π., συμμετείχε ή και είχε την ευθύνη συντονισμού και διαχείρισης πλέον των δέκα ερευνητικών συγχρηματοδοτούμενων και χρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο των  Β΄ ΚΠΣ (1994-1999), Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006),  ΕΣΠΑ (2007-2013) και ΕΣΠΑ (2014-2020),  σε αντικείμενα σχετικά: με την αναμόρφωση και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών, τη συγγραφή Σχολικών Εγχειριδίων, την Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων και Εκπαιδευτικών, την Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού́ έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης, την εκπόνηση και παρακολούθηση Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Νέων Τεχνολογιών και για Σχολεία του έργου Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου, καθώς και για τον Σχεδιασμό προτύπων προγραμμάτων υποδοχής, ενημέρωσης και ξενάγησης σχολικών ομάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης στις προστατευόμενες περιοχές και την ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου ενώ συμμετείχε και στην  Πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την «Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτεία». Επίσης, από το 1988 μέχρι και σήμερα, συμμετείχε ή και είχε την ευθύνη συντονισμού και διαχείρισης πλέον των δέκα ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών /ή και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων (IGCP, LLP, Erasmus+, FP7, HORIZON2020, κ.ά.) σε αντικείμενα σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την Αειφορία, τη μουσειακή εκπαίδευση, τις γεωεπιστήμες, τη γεωλογική κληρονομιά, τον γεωτουρισμό, τη διδακτική των γεωεπιστημών και την καινοτομία στην εκπαίδευση.

Τέλος, από το 1988 μέχρι και σήμερα εργάζεται εθελοντικά σε θέματα διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης για την αειφορία,  ενώ για την  επιστημονική συνεισφορά της στις γεωεπιστήμες τιμήθηκε το 1999 με το Βραβείο της Ακαδημία Αθηνών.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top