ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ευτυχία Κατσανδρή, Προσωπικό ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Ευτυχία Κατσανδρή είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου (1989), του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, του Παντείου Πανεπιστημίου (2006) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Πολιτική Κοινωνιολογία»  (1993), του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Κεντ στο Καντέρμπουρι, Αγγλία.

Τέλος, έχει σπουδάσει Ψυχοθεραπεία στο Κέντρο Μελετών και Ψυχοθεραπείας «Βίλχελμ Ράιχ» και έχει πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική – ψυχοθεραπεία, ατομικά και ομαδικά.

Γνωρίζει  άριστα Αγγλικά και καλά Ισπανικά.

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει εργαστεί για πάνω από επτά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα σε Τεχνικές – Κατασκευαστικές Εταιρείες ως διοικητικός και υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης.

Από το 2004 έως και το 2008 υπηρέτησε στο Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού. Στη συνέχεια υπηρέτησε, με τριετή απόσπαση, στη Γενική Διεύθυνση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως ΠΕ Διοικητικού.

Από το Σεπτέμβρη του 2011 τοποθετήθηκε προσωρινά στο Υπουργείο Παιδείας μέχρι το Φλεβάρη του 2012 όταν μεταφέρθηκε σε θέση ΠΕ Διοικητικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έχει υπηρετήσει στο Ινστιτούτο σε διάφορες Μονάδες και Γραφεία (ενδεικτικά: Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Γραφείο Β’). Από το 2016 είναι μέλος του Γραφείου Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής  και από το 2017 της Επιστημονικής Μονάδας Κοινωνικών Επιστημών. Επίσης, είναι στην Ομάδα Έργου (οργάνωση και διοίκηση) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Teaching European Sign Languages as a first Language” (“SIGN FIRST”). Τέλος, συμμετέχει στην ομάδα για την αναμόρφωση του Α.Π.Σ. και του βιβλίου Κοινωνιολογίας Γ’ Λυκείου.

Επιστημονικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών, (Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία) αλλά και της Ψυχανάλυσης – Ψυχοθεραπείας.

Άλλες Δράσεις

Έχει εκπονήσει Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) για το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα: Διάγνωση και Θεραπεία των Ψυχικών Διαταραχών: Εφαρμογή της Νευροεπιστήμης στη Μουσικοθεραπεία και τη Σωματική Ψυχοθεραπεία (2013).

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top