ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεωργία Παπαμαργαρίτη, αποσπασμένη εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Παπαμαργαρίτη Γεωργία είναι πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2007) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών»  (2009 - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών).

Το 2012 έλαβε μέρος στο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ και κατέχει το «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας». Ακόμα συμμετείχε επιτυχώς στη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ και έχει βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας  εκπαιδευτή ενηλίκων. Γνωρίζει Αγγλικά και Ισπανικά.

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει εργαστεί από το 2009 τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγήτρια Πληροφορικής, καθώς και σε  Δημόσια Ι.Ε.Κ. Από το 2018 υπηρετεί με απόσπαση  στο ΙΕΠ στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top