ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θεοδώρα Παπαθανασίου, αποσπασμένη εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Papathanasiou TheodoraΣπουδές

Η Παπαθανασίου Θεοδώρα είναι πτυχιούχος του τμήματος «Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης» του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, (1992) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Εκπαιδευτική Ηγεσία & Πολιτική» (2012), στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, της Σχολής Επιστήμες της Αγωγής. Το 2018 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές με τίτλο: «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Επίσης είναι κάτοχος πιστοποιητικού ειδίκευσης του τμήματος Συμβουλευτικής–Επαγγελματικού Προσανατολισμού της σχολής «Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει εργαστεί για 3 χρόνια ως καθηγήτρια εφαρμογών στο τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας. Από το 1995 έως και το 2001 εργάσθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού ως συντηρήτρια ανασκαφικών ευρημάτων και μνημείων  με ειδικότητα ΤΕ Συντήρηση Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης. Στη συνέχεια διορίσθηκε μόνιμη εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση στο τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών κλάδου ΠΕ 89.01.

Έχει διδακτική εμπειρία στην δευτεροβάθμια/μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση στο χώρο της Συντήρησης  Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης πέραν των 20 ετών.

Από το 2017 υπηρετεί με απόσπαση τετραετούς διάρκειας στο ΙΕΠ, στη Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με αντικείμενο απασχόλησης τις ανάγκες που προκύπτουν στα πλαίσια υλοποίησης των έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2013-2020. Εισηγείται  για ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) και το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας» του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό της ενδιαφέρον αφορά στην Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα, στην Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Προσωπικού αλλά και στην Συντήρηση Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης.

Είναι συγγραφέας, επιμέρους κεφαλαίων του βιβλίου «Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάσταση» (ISBN 978-960-06-3185-2) από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) στο πλαίσιο της Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Α΄ και Β΄κύκλου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχει παρουσία σε συνέδρια και σε επιστημονικές ημερίδες.

Συμμετείχε, ως Ειδική Επιστήμονας – Αξιολογήτρια, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού Αισθητική Αγωγή-Εικαστικά Β΄ Γυμνασίου & Γ΄ Γυμνασίου , για το γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική Αγωγή-Εικαστικά Γυμνασίου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Αξιολόγηση υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης», της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών».

Συμμετείχε στις εργασίες του Μητρώου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι οποίες και συμπεριέλαβαν τη δημιουργία των ωρολογίων και των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών της ειδικότητας «Συντήρηση Έργων Τέχνης - Αποκατάσταση» του ΕΠΑ.Λ., την κατάθεση υποστηρικτικού υλικού για τα μάθημα «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» και  «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α’ ΕΠΑ.Λ.

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Είναι μέλος του Διεθνούς Τμήματος του Ινστιτούτου Συντήρησης Ιστορικών & Καλλιτεχνικών Έργων (IIC) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM). Επίσης ως εκπαιδευτικός είναι μέλος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων εργάσθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στα ευρωπαϊκά προγράμματα «LIFE» και «ΕΠΕΤ ΙΙ» με το τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Επίσης υλοποίησε ευρωπαϊκό πρόγραμμα «COMENIUS»/2009-2010 και «LEONARDO DA VINCI»/2013 με αντικείμενο εργασίας την εκπαίδευση/κατάρτιση μαθητών του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Επικοινωνία

Top