ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αργυρώ Στεφανοπούλου, Προσωπικό ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Αργυρώ Στεφανοπούλου είναι πτυχιούχος του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει εργαστεί για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια ως βιβλιοθηκονόμος.

Από το 2007 έως και τον Φεβρουάριο του 2012 υπηρέτησε στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας ως Προϊσταμένη Τεκμηρίωσης και Βιβλιοθήκης. Το 2012 μεταφέρθηκε βάσει του Ν. 3966/2011 στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με ειδικότητα ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και έκτοτε απασχολείται στη Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. ως μέλος του Γραφείου Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων.

Τον Ιανουάριο του 2014 ορίστηκε υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης του Ι.Ε.Π.

Στο πλαίσιο της απασχόλησής της στο Ι.Ε.Π. αποτελεί μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του επιστημονικού περιοδικού «Μέντορας» που εκδίδει το Ι.Ε.Π., αλλά και μέλος της ομάδας σύνταξης του «Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας», περιοδική επιστημονική έκδοση που εκδίδεται από το Ι.Ε.Π. και αποτελεί βιβλιογραφικό οδηγό για την ελληνική εκπαιδευτική αρθρογραφία.

Συμμετείχε στην πιλοτική δράση «Γενικά Λύκεια και βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών» που υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2017-2018  ως μέλος Επιτροπής, με δημιουργία υλικού και σχετικές παρουσιάσεις.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Γραφείου Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων «Διάλογοι…με την εκπαιδευτική κοινότητα» συμμετείχε με ομιλίες σε εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Γραφείο.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top