ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αναστασία Βυθούλκα, αποσπασμένη εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Αναστασία Βυθούλκα είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2006) και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης (1987). Επιπλέον είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Institute of Education, University College London (2015) και δεύτερου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου (2012) και διπλώματος μετεκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής του Μαράσλειου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (2005).

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει μακρόχρονη διδακτική εμπειρία στην γενική αγωγή και ειδικότερα στην πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης την οποία έχει υπηρετήσει πέραν των 20 ετών. Από το 2017 υπηρετεί με απόσπαση στο ΙΕΠ στο Τμήμα Έργων και Δράσεων με αντικείμενο απασχόλησης τον συντονισμό και την παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που υλοποιούνται από τον φορέα.

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό της ενδιαφέρον αφορά κυρίως στην Αγωγή για την Δημοκρατία, και την προαγωγή των πολιτικών της συμπερίληψης και της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στα σχολεία στα πλαίσια της Εκπαίδευσης για την Ισότητα και την Δικαιοσύνη.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top