ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ανδρονίκη Χαριτωνίδου, Σύμβουλος Β' Γαλλικής Γλώσσας/Επιμόρφωσης στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Ανδρονίκη Χαριτωνίδου είναι πτυχιούχος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Διδακτικές της Πολυγλωσσίας, Γλωσσικές Πολιτικές και Νέες Τεχνολογίες» (2007), Πανεπιστήμιο Le Mans-Γαλλία, Τμήμα Γλώσσας και Φιλολογίας). Το 2012 ολοκλήρωσε το διδακτορικό της με τίτλο: «Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών – ο έλληνας εκπαιδευτικός αντιμέτωπος με την καινοτομία» στο Πανεπιστήμιο Le Mans-Γαλλία, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Γλώσσας και Φιλολογίας.

Επαγγελματική Εμπειρία

Από το 2002 έχει εργαστεί ως Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 υπηρέτησε ως διδάσκουσα σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Le Mans (Γαλλία), Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Γλώσσας και Φιλολογίας, στο πλαίσιο της Διδακτικής Ενότητας «Διαφορετικότητα των γλωσσών και των πολιτισμών στο Δημοτικό Σχολείο: ανακάλυψη μίας διδακτικής προσέγγισης».

Από το 2006 έως το 2012 υπηρέτησε σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας.

Από το 2012 έως και το 2014 υπηρέτησε με απόσπαση στο ΙΕΠ με αντικείμενα απασχόλησης α) θέματα διδασκαλίας/εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, β) Χρηματοδοτούμενα και Συγχρηματοδοτούμενα Έργα [Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή].

Από το 2014 κατέχει στο ΙΕΠ τη θέση του Συμβούλου Β΄ στο αντικείμενο «Γαλλική Γλώσσα» και είναι Προϊσταμένη του Γραφείου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.

Επιστημονικό/Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις ακόλουθες θεματικές: διδακτική των γλωσσών, διδακτικές της πολυγλωσσίας, διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαιδευτική καινοτομία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική σχέση.

Έχει εκπονήσει διδακτικό υλικό που αφορά σε δραστηριότητες αφύπνισης στη διαφορετικότητα των γλωσσών και των πολιτισμών για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου. Επίσης, ανέλαβε την επιστημονική και γλωσσική επιμέλεια του διδακτικού υλικού Γαλλικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου «micro-intervalle».

Το 2016 ανέλαβε τη μετάφραση από τη γαλλική στην ελληνική γλώσσα των νέων θεμάτων Κατανόησης Κειμένου του Προγράμματος PISA 2018 του ΟΟΣΑ.

Αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά για θέματα διδακτικής των Γλωσσών και εκπαίδευσης και συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες με ανάλογη θεματολογία.

Άλλες Δράσεις/Ενδιαφέροντα

Στο πλαίσιο απασχόλησής της στο ΙΕΠ, έχει διατελέσει ή διατελεί μέλος Επιτροπών και Ομάδων Έργου του ΙΕΠ και του ΥΠΠΕΘ.

Ειδικότερα:

  • υπήρξε μέλος της ομάδας εκπόνησης του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας στην ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ2411/Β΄/04.08.2016),
  • υπήρξε μέλος της ομάδας βαθμολόγησης στην Κατανόηση Κειμένου για την Πιλοτική Έρευνα του Προγράμματος PISA 2018 του ΟΟΣΑ,
  • υπήρξε συντονίστρια του επιμορφωτικού προγράμματος «RELANG (Relating language curricula, tests & examinations to the CEFL)» του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2017,
  • είναι συντονίστρια της Δράσης 2 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – ΕΠΣ-ΞΓ και ΠΕΑΠ», στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» (ΕΣΠΑ 2014-2020),

είναι υπεύθυνη της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top