ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αγγελική Χατζηηλίου, αποσπασμένη εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Χατζηηλίου Αγγελική είναι πτυχιούχος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (1994) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής», (M.Ed), (2007), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επίσης, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (M.Sc) στη «Διδακτική της Τεχνολογίας με Ψηφιακά Συστήματα», (με κατεύθυνση  «Ηλεκτρονική Μάθηση»), Πανεπιστήμιο Πειραιά, (2015).

 Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει διδακτική εμπειρία 25 ετών ως καθηγήτρια Αγγλικών   σε Δ.Ι.Ε.Κ του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Από το 2016  υπηρετεί με απόσπαση  στο ΙΕΠ με αντικείμενο απασχόλησης την έρευνα PISA.

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό της ενδιαφέρον αφορά κυρίως στη διδακτική των Αγγλικών με ΤΠΕ  μέσω εκπαιδευτικών παιχνιδιών (serious games).

Είναι επίσης συγγραφέας των παρακάτω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά,   και έχει παρουσία σε διεθνή συνέδρια  (με ανακοίνωση/δημοσίευση):

  • Chatziiliou, A., & F. Paraskeva (2017) Building Global Citizenship Competence Through a Serious Game in a Virtual Learning Environment to Make Higher Education Students Better Employable Candidates in the Global Workplace, EDULEARN 17 Proceedings, pp. 6585-6595. DOI = 10.21125/edulearn.2017.2499
  • Paraskeva, F., Alexiou, A., Koroneou, L., Mysirlaki, S., Geomelou, A., Souki, A. & Chatziiliou, A. (2015). The Development of Creative Thinking through Six Thinking Hats and Web 2.0 Technologies. The International Journal of Technologies in Learning, 22(2) pp. 15-28. DOI: 10.18848/2327-0144/CGP/v22i02/49161
  • Sideris, D., Paraskeva, F., Alexiou, A., Chatziiliou, A. (2014, October). Create a Wonderful Virtual World: The Case of Arigatou in Second Life. INTED2016 Proceedings, pp. 3887-3895. ISBN: 978-84-608-5617-7 ISSN: 2340-1079
  • Paraskeva, F, Chatziiliou, A. & Alexiou, A. (2013, August). Arguing to Learn and Learning to Argue in Second Life. Paper presented at the Third International Conference on Innovative Computing (INTECH 2013), London, 29-31 August . DOI: 1109/INTECH.2013.6653669
  • Paraskeva, F., Chatziiliou, A. & Alexiou, A. (2013, August). Collaborative Creativity & Six-Thinking Hats Virtually Enhanve 21st Century Skills. Poster session presented at the 121st Annual Convention of American Psychological Association, sponsored by Division 46 (Society for Media Psychology & Technology), Kamehameha Exhibit Hall at the Hawaii Convention Center, Honolulu.

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Έλαβε τη διάκριση «Honorable Mention Award, Ε-Learning”, Τρίτη Θέση, στον Διεθνή Διαγωνισμό Ηλεκτρονικής Μάθησης, International  E-Learning Awards (I.E.L.A.), Academic Division, με το project:

“Apt2 W.I.N. (Applied Psychology on Teaching & Technology War In Negotiation), Chatziiliou, A. & Paraskeva, F., University of Piraeus.

  • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ Teaching European Signed Languages as the First Language
  • Συμμετοχή σε Προγράμματα eTwinning:
  • 2015 ετικέτα “eTwinning Label”  για το project “Little white powder, an adventure”, συνεργασία 5 χωρών
  • 2015  ετικέτα “eTwinning Label”  για το project “Protect our teeth”, συνεργασία 7 χωρών.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top