Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

booksΒιβλιοθήκη

Στη Βιβλιοθήκη, οι ερευνητές και οι ερευνήτριες μπορούν να μελετήσουν αρχειακό υλικό για τη σεξουαλική αγωγή από προγενέστερες δεκαετίες. Υπογραμμίζουμε ότι το περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης έχει ερευνητικό ενδιαφέρον και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εκπαιδευτικό υλικό.


Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, Σεξουαλική Αγωγή και Διαφυλικές Σχέσεις, 6-8 ετών, Τετράδιο μαθητή/τριας, 2007

pdf icon Ανοίξτε το έγγραφο σε μορφή PDF


Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, Σεξουαλική Αγωγή και Διαφυλικές Σχέσεις, 6-8 ετών, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού, 2007

pdf icon  Ανοίξτε το έγγραφο σε μορφή PDF


Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, Σεξουαλική Αγωγή και Διαφυλικές Σχέσεις, 9-12 ετών, Τετράδιο μαθητή/τριας, 2007

pdf icon Ανοίξτε το έγγραφο σε μορφή PDF


Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, Σεξουαλική Αγωγή και Διαφυλικές Σχέσεις, 9-12 ετών, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού, 2007

pdf icon Ανοίξτε το έγγραφο σε μορφή PDF


Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφείο Αγωγής Υγείας, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, Θέμα: Σεξουαλική αγωγή-διαφυλικές σχέσεις, Για μαθητές/τριες 11-14 ετών, Τετράδιο μαθητή/τριας, 2000 (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας)

pdf icon Ανοίξτε το έγγραφο σε μορφή PDF


Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφείο Αγωγής Υγείας, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, Θέμα: Σεξουαλική αγωγή-διαφυλικές σχέσεις, Για μαθητές/τριες 11-14 ετών, Βιβλίο εκπαιδευτικού, 2000, (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας)

pdf icon Ανοίξτε το έγγραφο σε μορφή PDF


Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφείο Αγωγής Υγείας, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, Σεξουαλική Αγωγή Διαφυλικές Σχέσεις, Ηλικία 15-18 ετών, Βιβλίο μαθητή/τριας, 2000. (Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο)

pdf icon Ανοίξτε το έγγραφο σε μορφή PDF


Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφείο Αγωγής Υγείας, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ, Σεξουαλική Αγωγή Διαφυλικές Σχέσεις, Ηλικία 15-18 ετών, Βιβλίο εκπαιδευτικού, 2000, (Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο)

pdf icon Ανοίξτε το έγγραφο σε μορφή PDF


Σεξουαλική Εκπαίδευση ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος μελέτη ανασυρμένη από την πλατφόρμα transform autism education

pdf icon Ανοίξτε το έγγραφο σε μορφή PDF


Κυμπουρόπουλος, Σ. (2014). Σεξουαλικότητα και Αναπηρία - Η Ψυχοπαθολογία μιας Ανάγκης. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ανασυρμένη από το δικτυακό τόπο:

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/1313827/theFile

pdf icon Ανοίξτε το έγγραφο σε μορφή PDF


Bridge Project: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

pdf icon Μετάβαση στο δικτυακό τόπο


Mεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (Κύπρος)

pdf icon Μετάβαση στο δικτυακό τόπο


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top