ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ιωάννης Μπαθιανάκης, αποσπασμένος εκπ/κός στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Ο Ιωάννης Μπαθιανάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Bradford U.K. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Διοίκηση και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων», Πανεπιστήμιου Cranfield U.K.

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει εργαστεί για πάνω 5 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα σε έργα πληροφορικής, τηλεματικής και εφυών καρτών.

Από το 2004 εργάστηκε ως εκπαιδευτικός ΠΕ 19 Πληροφορικής σε σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Από το 2007 εργάστηκε στην Ειδική Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) ως υπεύθυνος έργου για συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ, όπως Μαθητεία, Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, Δημιουργία Μητρώου ΑμεΑ κλπ.

Από το τον Ιούνιο του 2014 υπηρετεί στην θέση του Προϊστάμενου της Υπ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ με 4ετή θητεία, κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΕΠ, και συνεχίζει στην ίδια θέση κατόπιν νέας σχετικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΕΠ.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top