Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του Ι.Ε.Π.

Int Dep logo

Είναι Αυτοτελές Τμήμα που υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.. Το Τμήμα αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο 3966/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 4186/2013. Οι σχεδιαστές του Τμήματος αυτού έλαβαν υπόψη τους «τα Διεθνώς Καθιερωμένα Δεδομένα», σύμφωνα με τα οποία το Τμήμα αυτό είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική μονάδα προς την κατεύθυνση της πρόληψης των παραλείψεων και της ελαχιστοποίησης των δυσμενών επιδράσεών τους στα Γραφεία και στα Τμήματα του φορέα.

Ονοματεπώνυμο
Κωτσόγιαννη Βιολέττα (Προϊσταμένη)
Καβαλλάρη Ευφροσύνη
Ειδικότητα
ΠΕ16.01
Μουσικής
ΠΕ
Διοικητικού - Οικονομικού
Ιδιότητα
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Προσωπικό ΙΕΠ
Τηλέφωνο
213-1335-224
213-1335-220
 E-mail
vkotsogianni
[at]iep.edu.gr
kavallarief
[at]iep.edu.gr
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top