Τελευταία Ενημέρωση: 28 /02 /2017, 16:04.
A- A A+

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος iep.edu.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεχτικά και να προβεί σε χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του iep.edu.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιωμάτα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του iep.edu.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα  σήματα και σήματα υπηρεσιών  του iep.edu.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

'Υπερ-σύνδεσμοι' προς άλλους δικτυακούς τόπους

Το iep.edu.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "υπερ-συνδέσμων". Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί στους αντίστοιχους ιστότοπους , οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το iep.edu.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο  ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Μέλη ιστοτόπου

Ο ιστότοπος iep.edu.gr παρέχει σε συγκεκριμένους χρήστες φορέων του Δημοσίου τομέα υπηρεσίες μελών , κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους . Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης , το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους.

Κανόνες λειτουργίας μελών

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το iep.edu.gr παρέχει στους χρήστες και στα μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες , τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το iep.edu.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες ή τα μέλη.

Οι χρήστες / μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του iep.edu.gr για: 

  1. Δημοσίευση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές ,παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων και προκαλεί οποιοδήποτε συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
  2. Δημοσίευση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει το δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
  3. Δημοσίευση περιεχομένου κάθε μορφής που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.
  4. Δημοσίευση περιεχομένου που παρέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν , καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
  5. Παραβίαση με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής ,εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομθεσίας, καθώς επίσης και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία του iep.edu.gr

To iep.edu.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες  όρους χρήσης.

Αποζημίωση για τυχόν βλάβες

Το μέλος του iep.edu.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το iep.edu.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση , δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του iep.edu.gr.

Διάρκεια λογαριασμών μελών

Το μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το iep.edu.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του κωδικού πρόσβασης στις υπηρεσίες του στα μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του iep.edu.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του iep.edu.gr και του επισκέπτη- χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Δικτυακή Πύλη e-IEP

books

Θεματική Εβδομάδα "Σώμα και Ταυτότητα"

      Δέντρο

Νέα Π.Σ. στα Θρησκευτικά

books

Εκπαίδευση Προσφύγων

Logo1

Ξένες Γλώσσες

whole world in your hands

Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων

Σχολικά Βιβλία - Εκπαιδευτικό υλικό

books

Προγράμματα Σπουδών

Συνέδρια - Ημερίδες

Συνέδρια - Ημερίδες

PISA

logo pisa

Διαύγεια

diavgeia

Ψηφιακά Σενάρια ΑΙΣΩΠΟΣ

aesoplogo ver2

Ψηφιακό Σχολείο

digital school logo

Κανάλι Ι.Ε.Π.

youtube

Κύλιση στην Αρχή