Γραμματεία Προέδρου

 Ονοματεπώνυμο
Μαλτέζου Χριστίνα
Τριανταφυλλίδου Μαρία
Φούντα Πολυξένη
Ειδικότητα
ΠΕ1
Διοικητικού
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
Ιδιότητα
Διοικητικός Υπάλληλος
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
 Τηλέφωνο
213-1335-122
213-1335-121
213-1335-123
Email
chmaltezou
[at]iep.edu.gr
mtriantafillidou
[at]iep.edu.gr
jfounta
[at]iep.edu.gr
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top