Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας

 Ονοματεπώνυμο
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Μπαθιανάκης Ιωάννης (Υποδιευθυντής)
Χρύση Βασιλική
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Μαγγιώρης Δημήτριος
Σακελλαροπούλου Βαρβάρα
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ηλιάκη Μαρία (Προϊσταμένη)
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Μαγγιώρης Δημήτριος
Πίτου Μαρία
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Παπαστάμου Ιωάννα (Προϊσταμένη)
Κακαργιάς Κων/νος
Σακελλαροπούλου Βαρβάρα
Σαρτζέτη Νίκη
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κατσαρού Βλασία
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Ειδικότητα
 
ΠΕ19
Πληροφορικής ΑΕΙ
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
 
 
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ05
Γαλλικής
 
 
ΠΕ18.12
Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ
 
 
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ19
Πληροφορικής ΑΕΙ
 
 
ΠΕ09
Οικονομολόγος
ΠΕ20
Πληροφορικής ΤΕΙ
ΠΕ05
Γαλλικής
ΠΕ09
Οικονομολόγος
 
 
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ09
Οικονομολόγος
Ιδιότητα
 
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
 
 
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
 
 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
 
 
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
 
 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
 
 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο  
 
213-1335-153
213-1335-153
 
 
213-1335-161
213-1335-163
 
 
213-1335-152
 
 
213-1335-161
213-1335-155
 
 
213-1335-154
213-1335-154
213-1335-163
213-1335-160
 
 
213-1335-158
213-1335-159
Email  
 
ibathianakis
[at]iep.edu.gr
vchrisi
[at]iep.edu.gr
 
 
dmaggioris
[at]iep.edu.gr
vsakelaropoulou
[at]iep.edu.gr
 
 
miliaki
[at]iep.edu.gr
 
 
dmaggioris
[at]iep.edu.gr
mpitou
[at]iep.edu.gr
 
 
papastam
[at]iep.edu.gr
kkakargias
[at]iep.edu.gr
vsakelaropoulou
[at]iep.edu.gr
nsargeti
[at]iep.edu.gr
 
 
vkatsarou
[at]iep.edu.gr
fpapadopoulou
[at]iep.edu.gr
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top