Νέο! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:
Πρόσκληση Υποβολής Άρθρων προς Δημοσίευση στο Περιοδικό ΜΕΝΤΟΡΑΣ (17ο τεύχος)

Λόγω προβλημάτων στη λειτουργία της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά και κατόπιν αιτήματος αρκετών ενδιαφερομένων για παράταση της προθεσμίας για την υποβολή άρθρων προς δημοσίευση στο Περιοδικό ΜΕΝΤΟΡΑΣ (17ο τεύχος), ανακοινώνουμε:

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή άρθρων για το Περιοδικό ΜΕΝΤΟΡΑΣ ορίζεται η 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού Μέντορας σας προσκαλούν να υποβάλετε τα άρθρα σας για το 17ο τεύχος του Περιοδικού το οποίο θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2019.

Στόχος του Περιοδικού είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και γενικά η προώθηση της επιστημονικής έρευνας που έχει σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο Περιοδικό φιλοξενούνται (κατόπιν κρίσης) ερευνητικά ή θεωρητικά άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό.

Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συγγραφής, υποβολής και δημοσίευσης των άρθρων μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr/library/index.php/2013-01-03-12-04-22/mentor-intr

Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού

Ο «Μέντορας», περιοδικό Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Ερευνών, εκδίδεται με την ευθύνη του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.

  1. Εκδίδεται μία (1) φορά στο τέλος κάθε έτους, με συνεργασίες μόνο στην ελληνική γλώσσα και σύντομες περιλήψεις στην αγγλική γλώσσα.
  2. Στόχος του περιοδικού είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και γενικά η προώθηση της επιστημονικής έρευνας που έχει σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς, ερευνητές της εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς. Στο περιοδικό φιλοξενούνται μόνο πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες για εκπαιδευτικά θέματα που προάγουν τη γνώση και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό έντυπο ή ηλεκτρονικό, καθώς επίσης βιβλιοκρισίες επί επιστημονικών βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου. Οι εργασίες μπορεί να είναι πρωτότυπα ερευνητικά ή θεωρητικά άρθρα, τα οποία αναφέρονται σε κριτική επισκόπηση ερευνών για ένα θέμα, σε μια θεωρία ή εφαρμογή.
  3. Kατά καιρούς μπορεί να εκδίδονται ειδικά τεύχη αφιερωμένα αποκλειστικά σε ένα επίκαιρο θέμα της εκπαίδευσης, στα οποία συμμετέχουν προσκεκλημένοι επιστήμονες και προσωπικότητες των γραμμάτων.
  4. Την εποπτεία της έκδοσης έχει η Συντακτική Επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τα μέλη της είναι επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Η Επιτροπή έχει ως σκοπό την προώθηση των στόχων του περιοδικού, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τη φροντίδα της έκδοσης έχει η Εκτελεστική Γραμματεία, που επίσης oρίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και παρακολουθεί την πορεία του περιοδικού.
  5. Οι εργασίες αποστέλλονται προς κρίση ανωνύμως σε δύο (2) ειδικούς επί του θέματος κριτές, που προτείνονται από τη Συντακτική Επιτροπή έκδοσης του περιοδικού, οι οποίοι/ες ερωτώνται εάν επιθυμούν να αναλάβουν την κρίση. Εάν αποδεχθούν, συμπεριλαμβάνονται σε μητρώο αξιολογητών του Ι.Ε.Π. για τον σκοπό αυτό. Οι κριτές έχουν προθεσμία ενός (1) μήνα από τη παραλαβή της εργασίας να αποστείλουν την κρίση τους στη Συντακτική Επιτροπή. Οι προς δημοσίευση εργασίες υποβάλλονται στο Ι.Ε.Π. υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, σε δύο αρχεία - ένα σε μορφή WORD και ένα σε PDF - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του περιοδικού (e-mail: mentor[at]iep.edu.gr), με την ένδειξη/θέμα: Υποβολή Άρθρου - Για το Περιοδικό «ΜΕΝΤΟΡΑΣ». Η κάθε εργασία αποστέλλεται στη συνέχεια ανωνύμως στους/τις κριτές. Ο/Η συγγραφέας ενημερώνεται γραπτώς για την πορεία της εργασίας του/της (παραλαβή-αποστολή στους κριτές, αξιολόγηση).
  6. Η Συντακτική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις των κριτών, αποφασίζει για τη δημοσίευση ή την απόρριψη μιας εργασίας. Σε περίπτωση θετικής κρίσης και των δύο κριτών, η εργασία δημοσιεύεται, ενώ σε περίπτωση αρνητικής κρίσης και των δύο κριτών, η εργασία δεν δημοσιεύεται. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης του ενός από τους κριτές και αρνητικής του άλλου, η Συντακτική Επιτροπή αποστέλλει την εργασία σε τρίτο κριτή και αυτή δημοσιεύεται ή όχι ανάλογα με την εισήγησή του. Στις περιπτώσεις στις οποίες με βάση τα συμπεράσματα των κριτών απαιτούνται διορθώσεις μικρής ή μεγάλης έκτασης, οι κρίσεις κοινοποιούνται από τη Συντακτική Επιτροπή στον/τη συγγραφέα, ο οποίος/η οποία, αν συμφωνεί, κάνει τις υποδεικνυόμενες διορθώσεις και αποστέλλει το διορθωμένο κείμενο εκ νέου στη Συντακτική Επιτροπή. Η Συντακτική Επιτροπή στέλνει το νέο κείμενο στους/τις κριτές για την τελική κρίση.
  7. Οι προς δημοσίευση εργασίες υποβάλλονται από τους/τις συγγραφείς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Οδηγίες προς τους/τις Συγγραφείς κειμένων για τις επιστημονικές εκδόσεις του Ι.Ε.Π.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ, Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ, Μέλος του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΣΟΦΟΣ, Μέλος του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

ΜΑΡΙΑ – ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΠΑΝΕΛΛΗ, Μέλος του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΚΙΖΑ, Μέλος του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΕΡΜΕΛΗ, Μέλος Δ.Σ. και Σύμβουλος Α΄ του Ι.Ε.Π.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ, Σύμβουλος Β΄ του Ι.Ε.Π. και Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Γραφείου Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΣΙΡΑ, Σύμβουλος Β΄ του Ι.Ε.Π. και Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Γραφείου Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σύμβουλος Β΄ του Ι.Ε.Π.

ΜΑΡΘΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ, Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ, Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Προσωπικό του Ι.Ε.Π.

Πρόσκληση Υποβολής Άρθρων προς Δημοσίευση στο Περιοδικό ΜΕΝΤΟΡΑΣ (17ο τεύχος)

Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Μέντορας σας προσκαλούν να υποβάλετε τα άρθρα σας για το 17o τεύχος του περιοδικού το οποίο θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2019.

Στόχος του περιοδικού είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και γενικά η προώθηση της επιστημονικής έρευνας που έχει σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο περιοδικό φιλοξενούνται (κατόπιν κρίσης) ερευνητικά ή θεωρητικά άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό.

Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συγγραφής, υποβολής και δημοσίευσης των άρθρων μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr/library/index.php/2013-01-03-12-04-22/mentor-intr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής άρθρων: 31 Αυγούστου 2019

Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού

Περιοδικό Μέντορας

Κρητομυκηναϊκή τέχνη: Η "Μυκηναία", 13ος αι. π.Χ. ΜΕΝΤΟΡΑΣ

   Ο τίτλος του περιοδικού είναι εμπνευσμένος από την Οδύσσεια του Ομήρου. Σε μια από τις μεταμορφώσεις της η Αθηνά, θεά της σοφίας και των επιστημών, προκειμένου να βοηθήσει τον προστατευόμενό της Οδυσσέα να ξανακερδίσει την Ιθάκη του, παρουσιάζεται στον νεαρό και αδύναμο γιο του τον Τηλέμαχο, με τη μορφή του Μέντορα, πιστού πατρικού φίλου, για να τον εμψυχώσει, να τον καθοδηγήσει και να τον συμβουλεύσει (βλ. Λεξικό Δημητράκου, Μέντωρ-ορος : σώφρων φίλος και σύμβουλος και Webster's Dictionary, Mentor: 1.The loyal friend and adviser 2. A teacher or coach).


Mentor front 3d issue14

   Έξι χρόνια μετά την αναστολή της κυκλοφορίας του, ο Μέντορας, το επιστημονικό περιοδικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εκδίδεται και πάλι, και μάλιστα σε ψηφιακή μορφή. Το περιοδικό πρωτοκυκλοφόρησε από το τότε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 1999, αλλά το 2011 η κυκλοφορία του σταμάτησε. Σήμερα, ανανεωμένο και δυναμικό, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που σηματοδοτούν οι ευρωπαϊκές αλλά και οι διεθνείς τάσεις και πρακτικές στην εκπαίδευση, που ως αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού γίγνεσθαι, βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την κοινωνία. Το επιστημονικό κύρος, αλλά και η αρτιότητα των άρθρων και ερευνητικών εργασιών που δημοσιεύονται στο περιοδικό εξασφαλίζεται με την αξιοποίηση συστήματος κριτών, που επιλέγονται βάσει αδιαμφισβήτητων και τεκμηριωμένων επιστημονικών προσόντων καθώς και της αναγνωρισμένης εμπειρίας τους.


Νέο! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:
Πρόσκληση Υποβολής Άρθρων προς Δημοσίευση στο Περιοδικό ΜΕΝΤΟΡΑΣ (17ο τεύχος)

Λόγω προβλημάτων στη λειτουργία της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά και κατόπιν αιτήματος αρκετών ενδιαφερομένων για παράταση της προθεσμίας για την υποβολή άρθρων προς δημοσίευση στο Περιοδικό ΜΕΝΤΟΡΑΣ (17ο τεύχος), ανακοινώνουμε:

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή άρθρων για το Περιοδικό ΜΕΝΤΟΡΑΣ ορίζεται η 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού Μέντορας σας προσκαλούν να υποβάλετε τα άρθρα σας για το 17ο τεύχος του Περιοδικού το οποίο θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2019.

Στόχος του Περιοδικού είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και γενικά η προώθηση της επιστημονικής έρευνας που έχει σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο Περιοδικό φιλοξενούνται (κατόπιν κρίσης) ερευνητικά ή θεωρητικά άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό.

Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συγγραφής, υποβολής και δημοσίευσης των άρθρων μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr/library/index.php/2013-01-03-12-04-22/mentor-intr

Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού

 


Πρόσκληση Υποβολής Άρθρων προς Δημοσίευση στο Περιοδικό ΜΕΝΤΟΡΑΣ (17ο τεύχος)

Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Μέντορας σας προσκαλούν να υποβάλετε τα άρθρα σας για το 17o τεύχος του περιοδικού το οποίο θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2019.

Στόχος του περιοδικού είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης και γενικά η προώθηση της επιστημονικής έρευνας που έχει σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο περιοδικό φιλοξενούνται (κατόπιν κρίσης) ερευνητικά ή θεωρητικά άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό.

Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συγγραφής, υποβολής και δημοσίευσης των άρθρων μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr/library/index.php/2013-01-03-12-04-22/mentor-intr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής άρθρων: 31 Αυγούστου 2019

Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού

 

Υποκατηγορίες