Επανακυκλοφορία του περιοδικού «Μέντορας»

Ανακοινώνεται προς τα μέλη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας ότι με την υπ’ αρ. 13/10-3-2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) αποφασίσθηκε η επανακυκλοφορία σε ηλεκτρονική μορφή του περιοδικού «Μέντορας», το οποίο εξέδιδε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σχετικές πληροφορίες για τον κανονισμό του περιοδικού και για τη διαδικασία υποβολής επιστημονικών εργασιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ιστότοπο:
http://www.iep.edu.gr/library/index.php/mentor-kanonismos

Αρχική Ανακοινώσεις Επανακυκλοφορία του περιοδικού «Μέντορας»