Όπου διατυπώνονται απόψεις στις παρούσες μελέτες αποτελούν απόψεις των συγγραφέων και όχι απαραίτητα επίσημες θέσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Παρακαλούμε οι αναφορές στις μελέτες/εργασίες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5001036 να γίνεται ως:
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  ( …. Έτος έκδοσης). Τίτλος μελέτης. Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Search