Όλες οι συμμετέχουσες χώρες ακολουθούν μία κοινή διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος PISA, η οποία καθορίζεται από διεθνή ερευνητικά ιδρύματα (PISA Consortium) που έχουν επιλεγεί για το σκοπό αυτό.

Εκτός από τον διεθνή φορέα, που έχει τη συνολική ευθύνη και εποπτεία για την υλοποίηση του προγράμματος, σε κάθε χώρα ορίζεται και ένας εθνικός φορέας υλοποίησης του PISA, ο οποίος έχει την ευθύνη και εποπτεία για την υλοποίηση του προγράμματος στη συγκεκριμένη χώρα.

Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος για την Ελλάδα ήταν από την πρώτη διεξαγωγή του, το 2000, και μέχρι τις 23/2/2012 το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.). Από τις 24/2/2012, Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι πλέον το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

ΟΜΑΔΑ PISA του Ι.Ε.Π.

Εθνική Εκπρόσωπος & Εθνική Διαχειρίστρια: Χρύσα Σοφιανοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (Υ.Α. Α.Π.: Φ.ΟΟΣΑ 79/171700/Η1/4-11-2019)

Μέλη ομάδας:

  • Αθηνά Νέλλα, Σύμβουλος Α’ ΙΕΠ ΠΕ80 (Οικονομίας) και ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), Προϊσταμένη Γραφείου Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου
  • Γεωργία Φέρμελη, Σύμβουλος Α’ ΙΕΠ ΠΕ04 (Φυσικών Επιστημών), Προϊσταμένη Γραφείου Επιστημονικών Μονάδων Β’ κύκλου
  • Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α’ ΙΕΠ ΠΕ03 (Μαθηματικός), Μέλος Γραφείου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
  • Ιωάννης Βεντούρης, Σύμβουλος Β’ ΙΕΠ ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Μέλος Γραφείου ΔΑΕΕ
  • Σταυρούλα Παπαδοπούλου, εκπαιδευτικός ΠΕ88.01 (Γεωπόνος) αποσπασμένη στο ΙΕΠ, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Στατιστική, μέλος Γραφείου ΓΔΑΕΕ
  • Πηνελόπη Παπαστράτου, εκπαιδευτικός ΠΕ05 (Γαλλικής Γλώσσας) αποσπασμένη στο ΙΕΠ, μέλος Γραφείου ΓΔΑΕΕ
  • Δήμητρα Τσιαούση, εκπαιδευτικός ΠΕ02 (Φιλόλογος) αποσπασμένη στο ΙΕΠ, μέλος Γραφείου ΓΔΑΕΕ
  • Ανθή Γούσιου, Σύμβουλος Β’ ΠΕ86 (Πληροφορικής) του ΙΕΠ
  • Νικόλαος Γραμμένος, Σύμβουλος Β’ ΠΕ86 (Πληροφορικής) του ΙΕΠ