Η 8η Έρευνα PISA, με εστίαση στα Μαθηματικά, σχεδιάζεται να διεξαχθεί την άνοιξη του 2021. Φορέας υλοποίησης του PISA 2021 στην Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

ΟΜΑΔΑ PISA

Εθνικός Εκπρόσωπος & Εθνικός Διαχειριστής: Ιωάννης Τσίρμπας, Λέκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Δ.Α.: Ψ3ΙΙ4653ΠΣ-ΞΘ1)
Μέλη ομάδας ΙΕΠ:

  • Αθηνά Νέλλα, Σύμβουλος Α’ ΙΕΠ ΠΕ80 (Οικονομίας) και ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), Προϊσταμένη Γραφείου Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου
  • Γεωργία Φέρμελη, Σύμβουλος Α’ ΙΕΠ ΠΕ04 (Φυσικών Επιστημών), Προϊσταμένη Γραφείου Επιστημονικών Μονάδων Β’ κύκλου
  • Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α’ ΙΕΠ ΠΕ03 (Μαθηματικός), Μέλος Γραφείου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
  • Ιωάννης Βεντούρης, Σύμβουλος Β’ ΙΕΠ ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Μέλος Γραφείου Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου
  • Σταυρούλα Παπαδοπούλου, εκπαιδευτικός ΠΕ88.01 (Γεωπόνος) αποσπασμένη στο ΙΕΠ, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Στατιστική, μέλος Γραφείου ΓΔΑΕΕ
  • Πηνελόπη Παπαστράτου, εκπαιδευτικός ΠΕ05 (Γαλλικής Γλώσσας) αποσπασμένη στο ΙΕΠ, μέλος Γραφείου Γραφείου Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου
  • Δήμητρα Τσιαούση, εκπαιδευτικός ΠΕ02 (Φιλόλογος) αποσπασμένη στο ΙΕΠ, μέλος Γραφείου Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου
  • Ανθή Γούσιου, Σύμβουλος Β’ ΠΕ86 (Πληροφορικής) του ΙΕΠ
  • Νικόλαος Γραμμένος, Σύμβουλος Β’ ΠΕ86 (Πληροφορικής) του ΙΕΠ