Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας

Graf Epikoinonias

To Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας υπάγεται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και τον Πρόεδρο.

Είναι αρμόδιο για:

  • τη συλλογή και επιμέλεια κάθε θέματος που αφορά στην επικοινωνία του Ι.Ε.Π. με τρίτους/τρίτες
  • την προβολή των δραστηριοτήτων του στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο,
  • την ενημέρωση του ιστότοπου του φορέα
  • την παρακολούθηση των προβαλλόμενων στα μέσα επικοινωνίας εκπαιδευτικών θεμάτων
  • τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης για θέματα της αρμοδιότητας του Ι.Ε.Π.,
  • την απάντηση ερωτημάτων που τίθενται από το κοινό και τον τύπο,
  • την έκδοση ενημερωτικών δελτίων και ανακοινώσεων
  • τη συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλων  εμπλεκόμενων φορέων.

Επικοινωνία

Top