Αναστάσιος Εμβαλωτής

Βιογραφικό σημείωμα

 

Ο Αναστάσιος Εμβαλωτής είναι Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο "Mεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής". Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών επιστημονικής έρευνας, αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Έρευνα και στη διερεύνηση της σχέσης Επιστήμης – Τεχνολογίας και Κοινωνίας. Έχει συντονίσει και συντονίζει διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα, συνεργάζεται με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα, ενώ δημοσιεύει σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

 

Επικοινωνία

Top