Δεκέμβριος
2003

 

 Πώς γίνεται η αναζήτηση στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο(OPAC) της Βιβλιοθήκης;

Περιεχόμενα

  • Πώς μπαίνουμε στον ηλεκτρονικό κατάλογο;
  • Ποιά είναι τα μέρη της οθόνης αναζήτησης;
  • Πώς γίνεται μια απλή αναζήτηση;
  • Πώς αποθηκεύονται και τυπώνονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης;
  • Τι είναι η σύνθετη αναζήτηση;
  • Πώς γίνεται μια σύνθετη αναζήτηση;

 

ΕΙΣΟΔΟΣ