Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 Το Πρώτο Βήμα Αναζήτησης
:

Πώς να διατυπώσω το θέμα για το οποίο ενδιαφέρομαι να κάνω αναζήτηση.

Περιεχόμενα

  • Χρησιμοποίηση θεματικών κεφαλίδων
  • Χρησιμοποίηση της λειτουργίας σάρωσης
  • Γενικευμένη αναζήτηση
  • Χρησιμοποίηση συνωνύμων