"Β' Κύκλος Επιμορφώσεων στα νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών"


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Β' Κύκλο Επιμορφώσεων εντός του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2018 για όσους ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς δεν επιμορφώθηκαν στον Α' Κύκλο. "Επιμόρφωση στα νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών" του έργου "Παρεμβάσεις Επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος"

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

1. Όνομα
2. Επώνυμο
3. Ειδικότητα
4. Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτικού (για μόνιμους εκπαιδευτικούς) ή ΑΦΜ (μόνο για αναπληρωτές ή εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων)

5. Υπηρεσία υπηρέτησης (σχολική μονάδα ή υπηρεσία διάθεσης/απόσπασης)*
 *Αναφέρεται στη Σχολική Μονάδα ή την Υπηρεσία διάθεσης/απόσπασης που υπηρετεί ο/η εκπαιδευτικός το Σχολ. έτος 2018-2019
6. Νομός υπηρεσίας υπηρέτησης*
 * Αναφέρεται στη Σχολική Μονάδα ή την Υπηρεσία διάθεσης/απόσπασης που υπηρετεί ο/η εκπαιδευτικός το Σχολ. έτος 2018-2019
7. Τηλέφωνο
 Εγκυρος πλήθος αριθμητικών χαρακτήρων 10
8. Email