ΔΕΠΠΣ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΒΚΠΣ)

(1)Αν δεν υπάρχει ΑΜ χρησιμοποιήστε το ΑΦΜ(2)Επιλογή για όσους υπηρετούν σε Πρότυπο Σχολείο
(3)Συμπληρώνετε εάν δεν υπηρετείτε σε Πρότυπο Σχολείο


 

Το ΒΚΠΣ θα λειτουργήσει στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας, Παναγή Κυριακού 10, Αμπελόκηποι 11521 Αθήνα.
▶ Σε όλα τα πεδία κειμένου να χρησιμοποιηθούν Κεφαλαία Γράμματα.
▶ Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να εκδωθούν Βεβαιώσεις συμμετοχής.