Σύστημα αιτήσεων μαθητών
σε Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.)
και σε Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.)

Στη παρούσα πλατφόρμα μπορείτε να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση για την εισαγωγή στα:
α) Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.)
β) Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.)

για το σχολικό έτος 2024-2025

Δείτε τις σχετικές οδηγίες για όλη τη διαδικασία εδώ

Δείτε τις συχνές ερωτήσεις για Π.&ΠΕΙ.Σ. και για Ε.Σ.

Για την είσοδό σας στη πλατφόρμα επιλέξτε την αντίστοιχη κατηγορία που ανήκετε.