Πλατφόρμα δήλωσης συμμετοχής

Εγγραφή για την παρακολούθηση Ημερίδας της Πράξης:

Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση
Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις έκλεισαν,
καθώς συμπληρώθηκε ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/ουσών.

Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας!


Όποιος/α επιθυμεί, μπορεί να παρακολουθήσει την ημερίδα
μέσω του YouTube καναλιού του ΙΕΠ ( https://www.youtube.com/@user-hh8cn3nn8g/streams ).

Οι συμμετέχοντες/ουσες μέσω Youtube δεν θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.