Οργανωτική Επιτροπή

 

 1. Θεοδώρα Αστέρη, Σύμβουλος Α’, Προϊσταμένη Γραφείου Επιστημονικών Μονάδων Α’ Κύκλου/Συντονίστρια Επιστημονικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής
 2. Ελένη Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Β’, Συντονίστρια Επιστημονικής Μονάδας Σχολικής Διοίκησης, Δημοκρατίας και Ισότητας Φύλων
 3. Ειρήνη Δούτσιου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός, ΠΕ 86
 4. Ουρανία Καρύγιαννη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός, ΠΕ 02
 5. Όλγα Κολιοφώτη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός, ΠΕ 70
 6. Δήμητρα Κομνηνού, ΔΕ Δακτυλογράφων
 7. Ευάγγελος Μακροστέργιος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός ΠΕ 86/ΠΕ 83
 8. Θεοδώρα Μπάρτζη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός, ΠΕ 05
 9. Βασίλειος Νικάκης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός, ΠΕ 02
 10. Άννα Παπαδοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός, ΠΕ 06
 11. Γεωργία Παπαμαργαρίτη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός, ΠΕ 86
 12. Αννίτα Σπανάκη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός, ΠΕ 05
 13. Ιωάννης Σπίνος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός ΠΕ 86
Top