• Όπου διατυπώνονται απόψεις στις παρούσες μελέτες αποτελούν απόψεις των συγγραφέων και όχι απαραίτητα επίσημες θέσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
  • Παρακαλούμε οι αναφορές στις μελέτες/εργασίες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5001036 να γίνεται ως:
    Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ( …. Έτος έκδοσης). Τίτλος μελέτης. Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.