Σκοπός

Διανύοντας την τρίτη δεκαετία ευρύτατων παγκόσμιων και Ελληνικών εκπαιδευτικών ανακατατάξεων, το Συνέδριο δοκιμάζει να συζητήσει ζητήματα που γεννούν στον χώρο της εκπαιδευτικής πράξης οι εμβληματικές κατηγορίες της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας. Οι κατηγορίες αυτές διατρέχουν την εκπαιδευτική πολιτική που εισηγούνται διεθνείς θεσμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η UNESCO, και προτείνουν εκπαιδευτικές πρακτικές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν «από τα κάτω» τις δομές και τις λειτουργίες της Εκπαίδευσης. Γιατί, αν η Δημιουργικότητα δοκιμάζει στην πράξη μη τετριμμένες, αποκλίνουσες από την «πεπατημένη», εκπαιδευτικές ιδέες, τότε μάλλον θα μπορούσε να επηρεάσει τον κεντρικό σχεδιασμό. Και αν η Καινοτομία πετυχαίνει να εφαρμόσει στην πράξη δημιουργικές ιδέες που προκαλούν ρωγμές/ τομές στο σύστημα, τότε μάλλον η καινοτομία θα μπορούσε να επηρεάσει την κεντρική οργάνωση.

Οι διοργανωτές/τριες του Συνεδρίου, με αφετηρία τα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία της Ελληνικής Γενικής Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν και θεσμικά κατοχυρωμένα αυτά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, επιχειρούν:

  1. να στηρίξουν την υπόθεση ότι Δημιουργικότητα και Καινοτομία στην εκπαιδευτική πράξη μπορούν να δείξουν δρόμους προς μια νέα, αναβαθμισμένη και πλέον αποτελεσματική εκπαιδευτική λειτουργία, και
  2. να φέρουν σε επικοινωνία και κριτικό διάλογο τα όσα δημιουργικά ή καινοτόμα δοκιμάζουν ή εφαρμόζουν οι Έλληνες και Ελληνίδες εκπαιδευτικοί στα Σχολεία τους.

 

Συμμετέχοντες

Το συνέδριο απευθύνεται καταρχήν στους/στις εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προσβλέπει ιδιαίτερα στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων, καθώς και των εκπαιδευτικών που επιμένουν να ενημερώνονται, να δοκιμάζουν, να αξιολογούν και να ανανεώνουν τις διδακτικές τους πρακτικές. Αναμένει, τέλος την ουσιαστική στήριξη των λειτουργιών του Συνεδρίου από τους πανεπιστημιακούς και τους ερευνητές του χώρου των Επιστημών της Εκπαίδευσης, καθώς και από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς.

 

Μορφές συμμετοχής

  1. Mε προφορικές ανακοινώσεις:
    • Ερευνητικών εργασιών, μελέτες πεδίου
    • Μελέτες περιπτώσεων στο εκπαιδευτικό πεδίο
    • Αξιολογημένες διδακτικές-μαθησιακές πρακτικές και προτάσεις
  2. Mε εργαστήρια βιωματικής ανάπτυξης δημιουργικότητας και καινοτομίας

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Top