ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

dea 42
Το Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας είναι περιοδική επιστημονική έκδοση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί έγκυρο βιβλιογραφικό οδηγό για την ελληνική εκπαιδευτική αρθρογραφία. Πηγές του αποτελούν κυρίως: ελληνόφωνα καταξιωμένα περιοδικά, επετηρίδες ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, άρθρα σχετικά με την εκπαίδευση και την παιδαγωγική από το διεθνή χώρο, διδακτορικές διατριβές με παρόμοια θεματολογία που έχουν εκπονηθεί σε ανώτατα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ερευνητικά προγράμματα από τις βάσεις δεδομένων Eric, Scopus, Willey, κ.ά.

 

Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή    


ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

dea 41Με το παρόν τεύχος συμπληρώνονται 25 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας στα εκπαιδευτικά και επιστημονικά πράγματα της χώρας.
Στο τεύχος αυτό αποδελτιώνονται άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου που έχουν δημοσιευτεί σε ελληνόφωνα καταξιωμένα περιοδικά, επετηρίδες ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, άρθρα σχετικά με την εκπαίδευση και την παιδαγωγική από το διεθνή χώρο, διδακτορικές διατριβές με παρόμοια θεματολογία που έχουν εκπονηθεί σε ανώτατα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού και τα οποία δημοσιεύτηκαν το Β΄ εξάμηνο του 2012.
Το αμέσως επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε την έκδοση δύο διπλών τευχών που θα περιλαμβάνουν τα έτη 2013 και 2014. Η προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού συμβάλλοντας στην κάλυψη ευρύτερων πνευματικών αναζητήσεων και ερευνητικών αναγκών στον χώρο της εκπαίδευσης.
Κάθε επισήμανση και γνώμη είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.

Η Συντακτική Ομάδα του Δ.Ε.Α.

Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή    


dea 40Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παραδίδουμε στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα το 40ό τεύχος του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει χρήσιμο και χρηστικό βοήθημα σε κάθε προσπάθεια συστηματικής βιβλιογραφικής αναζήτησης και έρευνας στα θέματα της εκπαίδευσης.
   Στο τεύχος αυτό καταλογογραφούνται άρθρα εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, διδακτορικές διατριβές, ερευνητικά προγράμματα και άλλα σχετικά πονήματα με επίκεντρο την ελληνική εκπαίδευση που είδαν το φως της δημοσιότητας στο πρώτο εξάμηνο του 2012.
   Με το τεύχος αυτό βρίσκει συνέχεια, σε ψηφιακή πλέον μορφή, ένα σημαντικό έργο βιβλιογραφικής υποστήριξης που ανέλαβε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ήδη από το 1992, παίρνοντας τη σκυτάλη από ανάλογες πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί νωρίτερα από ποικίλους φορείς και πρόσωπα και κατέληξαν σε εκδόσεις όπως το Περιοδικό Εκπαιδευτικής και Ψυχολογικής Τεκμηρίωσης και το Παιδαγωγικό Αρθρογραφικό Δελτίο.
   Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) έχει θέσει στόχο του να επιταχύνει την έκδοση των επόμενων τευχών του Δελτίου, ώστε να καλυφθεί σύντομα το κενό που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της καθυστέρησης της έκδοσής του. Επίσης, επιδιώκει τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών σύνταξής του καθώς και τη διεύρυνση των πηγών αναφοράς του, ώστε να καταστεί ένα ακόμα πιο αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια όσων προτίθενται να το αξιοποιήσουν. Προς αυτή την κατεύθυνση κάθε πρόταση είναι καλόδεχτη.


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ

Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή    

Το Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας (Δ.Ε.Α.) συμπληρώνει εφέτος 22 χρόνια παρουσίας στον χώρο των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων προσφέροντας σημαντική βιβλιογραφική υποστήριξη στους ερευνητές που αναπτύσσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες κυρίως στην περιοχή των επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Είναι βοηθητικό εργαλείο απαραίτητο για την εύκολη αναζήτηση της εκπαιδευτικής αρθρογραφίας και για την αξιοποίηση του σχετικού ερευνητικού υλικού που εμπεριέχεται σε αυτήν. Λόγω του ότι οι τίτλοι των περιοδικών και οι δημοσιεύσεις στις μέρες μας συνεχώς αυξάνονται, δεν είναι δυνατόν στον ερευνητή να παρακολουθήσει σε μεγάλο εύρος την ερευνητική κινητικότητα χωρίς να διαθέτει έναν βιβλιογραφικό οδηγό. Για τον λόγο αυτό το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συνεχίζοντας την έκδοση του Δ.Ε.Α. – σε ηλεκτρονική πλέον μορφή, και όχι σε έντυπη, προς εξοικονόμηση πόρων – καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες βελτίωσής του, ώστε αυτό να ικανοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τόπο τις ανάγκες των ερευνητών, και στοχεύει στην παροχή μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας της εκπαιδευτικής αρθρογραφίας στη χώρα μας.
Παραδίδουμε στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα το νέο Δελτίο μες την ελπίδα ότι θα προσφέρει χρήσιμο υλικό και πληροφορίες στους ενδιαφερομένους και ότι θα συνεισφέρει στην τόνωση των εκπαιδευτικών ερευνών στη χώρα μας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή    

Το παρόν τεύχος του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας είναι το τρίτο που δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή και ταυτόχρονα το δεύτερο που κυκλοφορεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον χώρο των επιστημονικών περιοδικών εκπαιδευτικής θεματολογίας, παρατηρούμε ότι πλέον πολλές από τις περιοδικές εκδόσεις που συμπεριλαμβάνονται στις πηγές μας δημοσιεύονται και ηλεκτρονικά ή αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, το Δ.Ε.Α. 38 περιλαμβάνει αποδελτιωμένα άρθρα που προέρχονται από εξήντα τέσσερα (64) έντυπα και δώδεκα (12) διαδικτυακά περιοδικά, ενώ και από τις εννέα επιστημονικές επετηρίδες που αποτελούν πηγές του, οι δύο πλέον είναι προσβάσιμες εξ ολοκλήρου και ηλεκτρονικά. Η διάκριση αυτή έχει αποτυπωθεί και στον κατάλογο των πηγών μας, ώστε να διευκολυνθεί η έρευνα των αναγνωστών μας.
Να σημειώσουμε, επίσης, ότι στο Δ.Ε.Α. 38 δεν περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές παραπομπές για τις διδακτορικές διατριβές, καθώς οι διευθύνσεις αυτές για λειτουργικούς λόγους ενδέχεται να τροποποιηθούν από το Ε.Κ.Τ. Οι ενδιαφερόμενοι, όμως, πληκτρολογώντας σε μια μηχανή αναζήτησης τον τίτλο της διατριβής που επιθυμούν να αναγνώσουν (π.χ. Google κ.ά.), μπορούν να οδηγηθούν άμεσα στην αντίστοιχη ηλεκτρονική τοποθεσία.
Παράλληλα, η ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Δελτίου συνυπάρχει με την περιοδική ηλεκτρονική του μορφή στον ιστοχώρο της Βιβλιοθήκης του Ι.Ε.Π., ώστε να είναι ευέλικτη η αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών εγγραφών από τους χρήστες για οποιοδήποτε θέμα της Παιδαγωγικής ή του γενικότερου χώρου της Εκπαίδευσης τους απασχολεί.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή    

Αρχική Περιοδικές Εκδόσεις Π.Ι. και Ι.Ε.Π. Δ.Ε.Α. - Ι.Ε.Π.