ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

dea 42
Το Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας είναι περιοδική επιστημονική έκδοση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί έγκυρο βιβλιογραφικό οδηγό για την ελληνική εκπαιδευτική αρθρογραφία. Πηγές του αποτελούν κυρίως: ελληνόφωνα καταξιωμένα περιοδικά, επετηρίδες ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, άρθρα σχετικά με την εκπαίδευση και την παιδαγωγική από το διεθνή χώρο, διδακτορικές διατριβές με παρόμοια θεματολογία που έχουν εκπονηθεί σε ανώτατα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ερευνητικά προγράμματα από τις βάσεις δεδομένων Eric, Scopus, Willey, κ.ά.

 

Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή    


ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

dea 41Με το παρόν τεύχος συμπληρώνονται 25 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας στα εκπαιδευτικά και επιστημονικά πράγματα της χώρας.
Στο τεύχος αυτό αποδελτιώνονται άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου που έχουν δημοσιευτεί σε ελληνόφωνα καταξιωμένα περιοδικά, επετηρίδες ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, άρθρα σχετικά με την εκπαίδευση και την παιδαγωγική από το διεθνή χώρο, διδακτορικές διατριβές με παρόμοια θεματολογία που έχουν εκπονηθεί σε ανώτατα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού και τα οποία δημοσιεύτηκαν το Β΄ εξάμηνο του 2012.
Το αμέσως επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε την έκδοση δύο διπλών τευχών που θα περιλαμβάνουν τα έτη 2013 και 2014. Η προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού συμβάλλοντας στην κάλυψη ευρύτερων πνευματικών αναζητήσεων και ερευνητικών αναγκών στον χώρο της εκπαίδευσης.
Κάθε επισήμανση και γνώμη είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.

Η Συντακτική Ομάδα του Δ.Ε.Α.

Παρουσίαση του τεύχους σε μορφή    


Αρχική Περιοδικές Εκδόσεις Π.Ι. και Ι.Ε.Π. Δ.Ε.Α. - Ι.Ε.Π.