Εκδήλωση με θέμα: «Δημοκρατικό Σχολείο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Διάλογοι…με την εκπαιδευτική κοινότητα», οργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Δημοκρατικό Σχολείο».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Βιβλιοθήκη του ΙΕΠ, Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, στις 8 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:00-19:30.

Επανακυκλοφορία του περιοδικού «Μέντορας»

Ανακοινώνεται προς τα μέλη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας ότι με την υπ’ αρ. 13/10-3-2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) αποφασίσθηκε η επανακυκλοφορία σε ηλεκτρονική μορφή του περιοδικού «Μέντορας», το οποίο εξέδιδε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σχετικές πληροφορίες για τον κανονισμό του περιοδικού και για τη διαδικασία υποβολής επιστημονικών εργασιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ιστότοπο:
http://www.iep.edu.gr/library/index.php/mentor-kanonismos

Αρχική Ανακοινώσεις